Category Archives: Høgskolen i Volda

Slutter på historiestudiet på Høgskolen i Volda

Jeg er tett på å være den stakkels eleven:

20130216-165152.jpg
Kilde: http://www.aftenposten.no/tegneserier/Dagens-Wulffmorgenthaler-7118318.html

Jeg syns fortsatt at historie er et kjempe spennende fag, men at det kan bli fremstilt under veldig kvalitetsvarierende former.

Historiekurset på Høgskolen i Volda er – etter min mening – av for lav kvalitet og det er andre, gratis tilbud som er bedre, morsommere og mye mer lærerike. Jeg skal forklare.

På historiekurset i Volda er det tilsynelatende stor forskjell på om man er online-student eller «on campus»-student. «On campus»-studenter har flere tilbud, noe som jeg tror utgjør en stor forskjell.

Forelesningene
«On campus»-studenter har ferske forelesninger, mens online-studentene må nøyes med gamle forelesninger – noen tilbake fra 2008 – noen bare med lyd i så dårlig kvalitet at jeg har oppgitt å forstå hva det blir sagt på opptaket. Av og til syns de også at det er nok å legge ut en pdf av en powerpoint som er blitt brukt ved en tidligere forelesning (uten at det følger med video, lyd eller script fra forelesningen…). Noen av forelesningene er på streamet video – men med varierende kvalitet av nettforbindelse er det ikke altid mulig å se den på tidspunkter når man vil (jeg har f.eks. konkurranse med 3 tenåringers bruk av nettforbindelse) og skolen beskytter sitt «produkt» så det er ikke mulig å laste forelesningen ned og se den offline…

Oppgaver
Det blir utlevert oppgaver til hver forelesning, men her er studentene helt overlatt til seg selv og til enkelte forelesninger er det over 50 spørsmål, hvilket gjør det vanskelig å vurdere og prioritere. Spør folk hvorfor får de bare svar om at det nok er en lærer det har overdrevet litt. Men rettet opp på den slags skjer ikke. Studentene får heller ikke veiledning om prioritering.

Faglige diskusjoner
Jeg trodde i min naivitet at det var mulig på et onlinekurs å ha et faglig diskusjonsforum. Dels bruker Høgskolen i Volda Fronter som læringsplatform, som har en form på diskusjonsforumet som er vanskelig å navigere i. For eksempel kommer du alltid til starten av tråden selv om du trykker på et svar mange innlegg under. Dels gjør lærerne få eller ingen forsøk på å skape et miljø, hvor teskelen er tilpass lav for spørsmål og diskusjoner, som bare ligner litt på de gruppediskusjoner de har på campus. Det betyr at online-studentene går til Facebook (som har en fin diskusjonsstruktur), men der er lærerne jo ikke. I Facebook-gruppene har vi vært flinke til å hjelpe hverandre med praktiske ting, men vi greier ikke faglige diskusjoner. De diskusjoner hvor vår faglighet kan trenes er i praksis ikke et tilbud fra Høgskolen i Volda – for online-studenter.

Så resultatet er blitt at jeg leser hjemme og forstår eller ikke forstår det jeg leser. Alene. Men det behøver jeg ikke et kurs for å gjøre…

Samtidig ser jeg via MOOCs (Massive Open Online Courses) på Coursera, EdX og flere andre steder at det kan være annerledes. At online-kurser kan være av høy kvalitet og at lærestedet ønsker å utvikle tilbudet til noe bedre. Ikke at alle MOOCs er perfekte, men det at de utviser vilje til å bli bedre og ikke fortsetter med den samme dårlige kvaliteten år etter år… Det siste er kanskje den største mangelen på historiestudiet på Høgskolen i Volda og det som er mest avgjørende for meg.

Så beslutningen jeg tok i dag er: jeg slutter på studiet i Volda og gjør mer ut av de mange spennende MOOCs som strømmer på. Noen historiekurser, andre innen andre fag. Ikke gir de studiepoeng, men desto kjekkere er de å delta på.

Trist at ingen MOOCs tilbyr norsk, nordisk eller skandinavisk historie… Men kanskje det kommer?

2 kommentarer

Filed under Høgskolen i Volda, Historiestudiet, MOOCs

«Europa 1300-1500» av Steinar Imsen

Boken «Europa 1300-1550» av Steinar Imsen (2009) er pensum på historiestudiet på Høgskolen i Volda – og det er grunnen til at jeg nettop har lest den.

Jeg skjønner hvorfor den er pensum. Tidsmessig overlapper den pensumboka «Europa tar form – År 300 til 1350» av Sverre Bagge (2010). Nedstående er noen av mine tanker etter å ha lest Imsen (2009).

Imsen (2009) adskiller seg fra Bagge (2010) ved ikke å neglisere den teknologiske utviklingen helt så mye som Bagge (som prøver å unngå den).

Imsen har oppdelt fremstillingen på en – til tider – utrolig tørr og kjedelige måte. Jeg leste hele boka, men jeg skjønner også hvorfor det på historiestudiet er tatt bort enkelte kapitler. Spesielt er deler av kapitel 5 «Det politiske Europakart» utrolig kjedelig lesing. Eller skal vi kalle det oppremsing…

Det avsluttende avsnittet «Epilog» i Imsen (2009) virker som om det er skrevet til en annen sammenheng enn resten av boka. Lite sammenheng i tid, men ingen sammenheng med resten av boka. Som om forfatteren skulle skynde seg å få med Copernicus og Da Vinci innen boka ble avsluttet. Uten at de ble satt inn i en historisk eller kulturell sammenheng. Synd.

En generell undring – fra min side over begge syntesene – er den forferdelig tradisjonen for litteraturhenvisninger, som de representerer. Det er noen få kilder knyttet til hvert kapitel, men når man leser kapittelet, så fremgår det ikke hvilke påstander og argumenter som er knyttet til de ulike kildene. Det fremstår oftest som at forfatteren selv har tenkt alle tankene. Veldig utroverdigt…

Da er det vanskelig å etterprøve deres historiske synteser, spesielt for en nystartet studerende uten overblikk. Utrolig at dette aksepteres på høgskole-nivå. Spesielt motsetningsfylt blir det når bøkene er pensum og de studerende skal bruke dem til oppgaveskriving – med henvisninger…

Min konklusjon: Som historiesyntese-forfatter er Bagge på et høyere nivå enn Imsen. Også selvom han lider av teknologiforskrekkelse i sin fremstilling. Begge får nestlaveste nivå for vitenskapelig metodikk på deres (manglende) referansesystem.

Legg igjen en kommentar

Filed under Europahistorie, Høgskolen i Volda, Historiestudiet, Historisk litteratur, Litteratur, Middelalderen

En start før oppstarten…

Så har jeg fått pinkode, passord og brukernavn på alle de elektroniske tilganger for studenter på Høgskolen i Volda. Jeg har ennå et par feriedager tilbake innen det går løs i hverdagen og dem har jeg tenk meg skal brukes på studiet – før det starter 🙂

Det som jeg har lekt med i dag er fjerntilgangen, Fronter (LMS), EndNote (litteraturreferanse-systemet) og bibliotekets databaser. Ikke fordi jeg skal finne noe bestemt eller skal skrive noe, men ganske enkelt for å gå igjennom de tekniske «ting», som jeg bare skal kunne.

Det er ikke lett for meg å surfe i bibliotekets databaser bevege meg mellom gratis artikler og e-bøker. Jeg får det som en unge i en snopbutikk – det var spennende og det var spennende og det og det og… helt uten fokus og kontroll… 🙂 Jeg har også fått bestilt de siste bøkene fra pensumlisten, som er veldig forandret fra siste år! Jeg som trodde jeg kunne lese «forut»… Det er 1198 sider å lese på 3 måneder… Historie ER et ordrikt fag!

Legg igjen en kommentar

Filed under Høgskolen i Volda, Historiestudiet