Category Archives: Magnus den Gode

Oppfostring eller gisler?

Allianser er og har alltid vært viktige for både store og små, rike og fattige, i nåtid og fortid.
I vikingetiden brukte konger og høvdinger (og kanskje også i andre statusgrupper) å gifte sine døtre bort av politiske årsaker – politiske allianser.

En annen allianse-metode var fosterbarn. Men her må det nesten råde usikkerhet. Var de fosterbarn gisler slik at de to familer, som ble knyttet til hverandre hadde en forsikring (gissel) for at unngå krigshandlinger?

Noen steder fremgår det tydelig at det er å ta vare på barnet og la det vokse opp. Dette er eksemplifisert i Magnus den gode (Magnus Olavson), i den periden hvor han vokser opp øst på hos svenske vikinger i det nåværende Russland.

Men med Håkon Adelsteinsfoster er det mer uvisst, var han i England som gissel eller fostersønn? Hvor gikk grensen mellom de to rollene – eller var det bare en rolle?

Ikke vet jeg nok til å kunne svare – bare nok til å spekulere…

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Europahistorie, Historie, Magnus den Gode, Middelalderen, Norsk historie

Heimskringla – et «open source» nettsted om vår nordiske fortid

I min jakt på informasjon om Magnus den Gode (jeg syns fortsatt at denne delen av vår historie er veldig spennende), så fant jeg hjemmesiden Heimskringla.

Som de selv skriver om siden:

«HEIMSKRINGLA er en online samling af nordiske kildetekster: Primært eddadigtning, sagalitteratur og skjaldekvad, sekundært baggrundsmateriale og andre emnerelaterede tekster.

HEIMSKRINGLA består p.t. af omkring 3000 titler dels på oldislandsk (norrønt) dels på de moderne nordiske sprog.

HEIMSKRINGLA bygger på den opfattelse, at disse tekster – som en del af vor fælles kulturarv – bør være frit tilgængelige for alle.

HEIMSKRINGLA er underlagt de almindelige copyright regler og dermed begrænset i forhold til publicering af nyere udgaver.

HEIMSKRINGLA drives som et idealistisk projekt. Derfor er der altid brug for flere frivillige. Hvis du mener at kunne bidrage med noget, hører vi gerne fra dig.»

Dette er jo fantastisk!

Siden er en hyllest til Internettet, som gir «vanlige» folk som meg tilgang til kilder, oversettelser og eldre (uten copyright) fortolkninger og analyser. Jeg gleder meg til å fordype meg på siden.

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Historie, Historiestudiet, Historisk litteratur, Litteratur, Magnus den Gode, Middelalderen

Magnus den Gode – et nytt eksperiment med en tidslinje

Jeg syns at det å sette opp tidslinjer for noen historiske begivenheter, gir meg et overblikk og en forståelse av sammenhengene. Jeg tror fortsatt ikke at det er lærerikt bare å se på og bruke en tidslinje gir så veldig mye læring.

http://www.dipity.com/hmhistorie/Magnus-den-Gode/?mode=embed&z=0#tl

Magnus den Gode on Dipity.

Denne tidslinjen er bare basert på norske Wikipedia-artikler om Magnus den gode og relevante personer og begivenhet rundt ham. Jeg har valgt Wikipedia, fordi det var noen utdypende artikler i den norske versjonen (de var betydelig mindre i den danske…) og fordi øvelsen også gikk ut på å bruke et annet tidslinje program enn ved det første forsøket.
Denne gangen har jeg brukt gratis-versjonen av Dipity.

Med hensyn til kildekritikk er dette jo håpløst – man kan ikke basere seg på bare en kilde og slett ikke Wikipedia. Men som nevnt – fokuset er for meg mer på den tekniske metoden og læringsprosessen enn på det faglig historiske innholdet.

I øvrig så var grunnen til at jeg valgte Magnus den Gode til denne selv iscenesatte oppgaven, at jeg leste at han var den eneste kongen av Danmark, som IKKE kommer ut av 700 års kongeslekt etter Gorm den Gamle…Jeg har dog ikke funnet svaret på hvoran han kunne ha krav på Danmark uten dette blodsbåndet. så det lurer jeg fortsatt på… 🙂

Det er flere ting jeg ikke er fornøyd med i dette programmet – det ene er reklamen og det andre er at du ikke kan sette inn tidsrom, bare enkelt begivenheter. Det siste kunne være en visuell fordel. Når jeg sammenligner med mitt førstetidslinje-forsøket med Christian den 4., så ble tidsrommene visuellt veldig dominerende i det ferdige resultatet.

Med hensyn til reklamene – så er de en pest…

En annen ting, som jeg er misfornøyd med på Dpity er at det er vanskelig å endre feil etter på – jeg kan se at flere av de datoer, som jeg har lagt inn er satt til 1970 – sikkert fordi de er blitt satt til en standard, men jeg har brukt alt for mye tid på å prøve å endre.

Dertil kommer at det er en del ventetid på oppdatering – men om årsaken er min halvdårlige Internettoppkopling eller Dipity – det vet jeg ikke.

Min konklusjon er at tidslinje software er verd å teste ut, men at Dipity ikke er et bra nok redskap.

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Historie, Historisk verktøy, IKT, Magnus den Gode, Middelalderen, Norsk historie, Tidslinje