Tag Archives: Historiske begreper

Norsk historisk leksikon

Når man skal sette sig inn i et fagligt område, så følger det alltid med faglige begreper. Det kan være begreper, som er helt fremmed for en eller det kan være begreper, som har nyanser i forhold til hvordan de blir brukt i hverdagen.
Det å sette seg inn i fagets begrepsverden er derfor viktig i læreprosessen.

I historie er dette intet unntak og det er heller ikke noe unntak for meg som kommer med en «realfaglig» ryggsekk med begreper og nå skal inn på de faglige begrepene i historie.

Derfor har jeg til min store glede oppdaget at «Norsk Historisk Leksikon» ligger ute på Internett i to formater – begge søkbare – den siste også med indeks:

Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/utlevering/nb/9827fbdfd8dd560d3edd8d86cbba8563

Lokalhistorie Wiki: http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Hovedside

Jeg kommer helt sikkert til å bruke begge 🙂

Legg igjen en kommentar

Filed under Historie, Historisk verktøy, Skrive oppgave

Begrepet «Dansketiden» og norsk nasjonalfølelse

Jeg har undret meg over noen av de begreper, som jeg støter på i norsk historisk litteratur. Noen er gode og klare, andre er veldig verdiladet.

Et av de verdiladet dem er begrepet «Dansketiden». Jeg kunne gjerne li å vite av hvem og når dette begrepet oppsto for det er et ganske så nedvurderende begrep for den norske nasjonalfølelsen. Med «Dansketiden» menes det de nesten 400 år, hvor dobbeltriket Danmark-Norge eksisterte. Men ved å kalle denne perioden dansketiden vektlegges Norges manglende selvstendighet og Danmarks dominans – det er et utpreget negativt ladet begrep sett med norske øyne. Og slik har/er det mange, som syns at dette var «400 års-natten».
Begrepet «Dansketiden» bekrefter et norsk syn på Norge – at nasjonen på den tiden ikke var «god nok». I begrepet ligger det altså en skuffelse over nasjonen i denne tidsperioden.

Jeg har til min undring aldri møtt begrepet i dansk historisk litteratur – det betyr dog ikke at det ikke finnes der. Derimot har jeg observert at hvor norske historieforfattere ofte skriver Danmark-Norge eller dobbeltriket eller lignende, så omtales riket i dansk historisk litteratur ofte som Danmark (hvor man ganske enkelt utelader Norge) og bare tar i bruk Danmark-Norge begrepet i emner, som omhandler norske områder.

Min foreløpige konklusjon er at Nasjonalhistorie er en begrensende faktor, når man ønsker å se og forstå det samspill, som foregikk i datiden.

Jeg skjønner at historikere må søke en form for objektivitet i sine fremstillinger, men hvis en historiker bruker begrepet «Dansketiden», så har vedkommende allerede lagt en premiss for det vedkommende vil formidle.

Her etter jeg skrev ovenstående søkte jeg på ordet «Dansketiden» på google.no og fikk opp en artikkel fra Wikipedia, som bare bekreftet mine ovenstående tanker…

Tankene om begrepet er bestemt ikke ferdigtenkte, dertil har jeg ennå for lite viten, men jeg tror, at jeg har tak i noe…

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Historie, Historisk litteratur, Norsk historie