Tag Archives: Island

Den nasjonale historieskrivingen

Det slår meg, mens jeg sitter og blar i en historiebok, at det virker som om at lande og områder det ikke lenger er en del av det nåværende «moderland» blir provinser i den nasjonale historiske fortellingen. Historien til områdene hører nå til et annet lands nasjonale historie.

Det er kanskje vanskelig å dele på historie når man tenker nasjonal historie? Kanskje det er feil å tenke nasjonal historie? Jeg mener, at det henger jo sammen politisk, økonomisk og landene har lenge vært avhengige av hverandre og hva som skjedde andre steder – både i krig og i fredstid.

Jeg innser, at den norske nasjonale historien var et viktig politisk middel på 1800-tallet – men er det fortsatt nødvendig, nå hvor vi ikke har nasjonale grensekonflikter mv.?

Et godt eksempel er forskjellen på norsk og dansk historie, som har 400 års overlappende historie. På mange måter kan hverken dansk eller norsk historie fortelles hver for seg. Likevel, så nevnes Norge forholdsvis sjeldent i den danske nasjonale historie, faktisk bare når det er helt nødvendigt. I norsk nasjonal historie så nevnes Danmark hyppigere, det skyldes formodentlig at maktsentrum var i København.

På samme måte kan Danmark-Norges historie ikke fortelles uten at Sverige er med. I flere av de historiebøker jeg har lest fortelles det om de snedige, falske, slu, plyndrende svenskere (og mange andre negative ord). Så det blir forsatt skrevet historiebøker med datidens fjendebilder.

Jeg kunne tenke meg en historisk fortelling og analyse av en krig i Norden – det kunne være Kalmarkrigen eller en annen, det er nok å velge mellom – som satte seg ut over det nasjonale og så politik og strategi fra begge sidene i konflikten. Først da vil det skape historisk forståelse – tror jeg.

Nå kan det jo være at en slik bok er blitt skrevet – det er MANGE historiebøker som jeg ikke har lest. Men det ville glede meg å lese den…

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Historie, Norsk historie