Tag Archives: Kønnshistorie

Beskrivelsers rekkefølge og begrepers kraft

Det er en ting, som jeg har lurt på i mange år. Det er det syn vi har på mennekets måte å organiserer seg på i Steinalderen.

Tradisjonelt betegnes samfunnet i Steinalderen som et jeger-samlersamfunn. Dette danner et bilde av aktive og jagende menn og innsamlende hjemmegående kvinner – i allfall inne i mitt hode. Begrepet stammer fra en tid, hvor det ble forsket med et ensidig kønnssyn på historiens/arkeologiens fakta. Så begrepet er altså et bra bilde av samfunnets kjønnsroller i den samtiden da begrepet ble dannet.
Som de skriver i flere historiebøker, så må historikeren (her også arkeologen) forsøke å se fortidens mennesker, som en del av deres samtid og ikke i som historikerens/arkeologens samtid. Dette er selvfølgelig umulig, men er værd å ha som ideal.

På trods av at man har funnet store hauger av skjell i såkalte «køkkenmøddinger» i dansk steinalder, samt fiskebein i andre sammenhenger, så holder man fast i begrepet «jeger-samlersamfunn». Egentlig så var det nok mer et samler-fangst-jegersamfunn, hvor innsamlet mat utgjorde den største delen av maten og hvor fangst f.eks. fisking var nestviktigst og jakt var en tilbakevendende begivenhet, men unntakelsen. Energitapet ved å samle f. eks. skjell er så mye mindre en en jakt, det kan ikke være den primære måten å få tak i mat på. Kjønnsrollerne var muligvis heller ikke så skarpe – menn deltok kanskje i matinnsamlingen og fangsten og kvinnerne deltok kanskje på jakt. Intet tyder på noe annet. Kanskje var alder og funksjonsdyktighet et større skille enn kjønn?

Vi kommer sikkert til å fortsette med begrepet «jeger-samlersamfunn» – jeg tror ikke det er interesse for å skifte begrepet ut – og det betyr at kommende generasjoner vil vokse opp med bilder i hodet av aktive menn og hjemmeværende kvinner. Slik påvirker et gammel syn også fremtidens syn.

Interessant tanke, syns jeg…

Legg igjen en kommentar

Filed under Historie, Historiesyn, steinalder