Tag Archives: Middelalderen

«The Dark Ages» – en serie fra History Channel

«The Dark Ages» er navet på en serie fra History Channel som ligger ute på YouTube i mange ulike former. Nedstående lenke er en samlet fil av alle avsnittene.
Det er en god fortelling og jeg kommer nok til å se serien mer en en gang, den er ganske enkelt god.

Det er bare EN ting som bekymrer meg…. Jeg er ikke i stand til å se «The Dark Ages» med kritiske øyne. Det forteller at jeg ikke kan det historiske fagstoffet godt nok…

Men for andre som meg som også er utpreget amatører innen hisoriefaget – så er The Dark Ages flott bakgrunnsviten!

Her er lenken:

http://www.youtube.com/watch?v=KsHSbBxjAOk&feature=youtube_gdata_player

Legg igjen en kommentar

Filed under Dokumentar film, Europahistorie, Historie, Historieformidling, Middelalderen

Gratis dansk e-bok om arabisk medisin i august 2012

20120807-085918.jpg

Det danske forlaget, Aarhus Universitetsforlag, har hver måned en gratis e-bok (senere kan den kjøpes).

I august 2012 heter den «Arabisk medicin» og kan lastes ned her (den samme siden kommer de kommende gratis e-bøkene):
http://da.unipress.dk/månedens-gratis-e-bog/

Legg igjen en kommentar

Filed under Europahistorie, Historisk litteratur, Litteratur, Middelalderen, Vitenskapshistorie

Vikingestormen – en bok om vikinger i utlandet

Så har jeg akkurat blitt ferdig med boken «Vikingestormen – togter mod Vesteuropa 793-937» av Poul Skaaning.

20120725-105302.jpg

Dette er virkelig en bok jeg har lengtet etter, den forklarer mye om vikingene i utlandet. Kildene er ikke-nordiske, men Skaaning greier å dra ut de historiske fakta fra dem. Han nevner også flere gange når kildenes opplysninger kanskje har lite troverdighet – spesielt omkring oppgivne tall.

Boken skaper for meg en forståelse av hva vikingene gjorde derute i Europa og hvorfor de var der. Nedstående er min tolkning av det som ståri boka.

I begynnelsen var det primært for å oppdage nytt land og røve kirker og klostre. Senere ble vikingene hyret til ulike oppgaver for herskene, det kunne være beskyttelse eller det å skape problemer for noen andre eller i bestemte områder (herskene hadde litt problemer med å styre vikingene…). Det kunne foregå ved plyndring av kirker og klostre eller ved at vikingene tok gisler og fikk gull og sølv for å frigi dem igjen, eller ved ren avpressing etter metoden: vi angiper ikke hvis dere betaler. Ved den siste metoden kom de dog nesten alltid tilbake…

Senere da de franiske herskere fant ut av hvordan de skulle holde vikingene fra livet med egne folk og ved å bygge befestet broer og befeste byene, ble vikingene mer brutale mot den vanlige befolkning – de tok hva det var tilgjengelig for dem. Ikke ulik nåtidens kriminalitet: blir det vanskeligere å få penge ut av banker og butikker ved ran pga. økt sikkerhetsberedskap, så begynner man å rane busshaufører og private hjem.

Boken har et viktig svakt punkt – det er ikke mulig gjennom kildene å skjelne mellom norske og danske vikinger, så forfatteren lar det skinne i gjennom at det er danere hele tiden. Han glemmer at hele Vestfold var dansk, hele den nåværende svenskekysten var dansk. Så hvis vi skal forstå nasjonaliteten til de vikinger som herget Europa, så må vi sette oss ut over dagens nasjonale grenser i Norden og konstatere at det var nordiske vikinger som herget Nordvest-Europa. Stortsett bare i omtalen om Irland nevner han norske vikinger.

Etter min mening er vikingenes nåværende nasjonalitet uinteressant, de må bare ikke nasjonaliseres! Men så har jeg jo også et ben i Danmark og et ben i Norge, da. Så jeg mener at kildene må tale – vikingene ble på skift kalt danere og normannere. Vi få aldri å vite hvor de kom fra… Så derfor behøver vi ikke å ta/få «æren». Det er vår felles nordiske fortid!

Boken forklare også Danmarks svakhet i perioden – alle menneskelige resurser var i utlandet. Som noen steder i Polen i dag, hvor flertallet av unge menn jobber i utlandet. Det gir stillstand hjemme…
Jeg spekulere da på om dette også gjelder for Norge i perioden…?

Boken vil jeg klart anbefale!

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Europahistorie, Historie, Historisk litteratur, Middelalderen, Norsk historie

Var Danmark (og Norge) styrt helt eller delvis av utlendinger?

På 15-1700-tallet var det konge og adel som styrte Danmark-Norge politisk. Derfor er de enkelte kongene egentlig ikke så interessante alene, slik som de ofte er fremstilt i nasjonal historie, selvom de til tider sikkert har hatt stor personlig innflytelse på den førte politikken. Jeg syns at deres rådgivere/ministre nesten er mer interessante.
Hvem var de? Hvor kom de fra?

Jeg er ikke sikker på de påstandene jeg kommer med etterfølgende, men jeg finner dem interessante…

Jeg tror, at kongenes tilknytning (oppvekst og inngifting gjennom generasjoner) til nordtyske stater, har hatt stor betydning for dansk/norsk politikk i denne perioden. Men han kunne aldri ha kontroll på landet uten å ha folk til å gjøre det. Disse folkene var enten adelige eller ble gjort til adelige (ikke arvelige titler). Det er begge grupper, som er interessante for ovenstående påstand.

Det kunne være interessant å undersøke nærmere.

Legg igjen en kommentar

Filed under Middelalderen, Nasjonalhistorie, Renessansen

Nye utgravinger i nyfunnen vikingeby

Arkeologer har funnet en «ny» vikingeby, som ligger i nærheten av Hedeby og hvor man mener de rike i datidens samfunn bodde. Det er funnet et stort antall huse og utgravninger er i gang.
Man tror at det er byen Sliasthorp, som er omtalt i skriftlige kilder.

http://videnskabf.dk/kultur-samfund/sagnomspunden-vikingeby-fundet

Legg igjen en kommentar

Filed under Arkeologi, Historie, Middelalderen

Politisk historie og arkeologi i Middelalderen – sammenheng?

Det er en ting jeg lurer på når jeg leser historiebøker om politisk historie i den norske eller danske middelalder – og det er om det på noe tidspunkt er funnet noe arkeologisk som be- eller avkrefter de litterære kildenes versjoner av den politiske historie?

Eller er det slik at vi har to sideløpende historier – en skriftligbasert politisk middelalderhistorie om store politiske personligheter og deres maktkampe ved siden av en arkeologisk basert historie om hverdagsfolk i Middelalderen?

NB.
Jeg vil her fortelle meg selv… at saga-fortellingene om Vinland og Grønland er delvis bekrftet av arkeologiske undersøkelser.
Spørsmålet blir da: er det flere arkeologiske undersøkelser, som kan bekrefte de historiske skriftlige kilder?

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Middelalderen, Norsk historie

Runestein – forståelsen av en kilde

Runestein er en samtidig skriftlig kilde til viten om vikingetiden. Mange andre av de skriftlige kildene (sagaene og krønikene) er ofte skrevet flere hundred år etter på. Derfor er runestein en viktig historisk kilde og det er derfor verdifult å prøve å forstå dem.

Litteratur:
www.forskning.no/artikler/2002/desember/1039779970.6

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Middelalderen, Norsk historie, Svensk historie

Salt og Læsø

Årets første «historiske vingesus»-besøk: Saltsydning (saltinnvinding) på Læsø i Danmark. Jeg har tilbrakt helgen på Læsø sammen med folk fra Danmarks Geologiske Forening. En flott opplevelse.

20120521-115209.jpg

Læsø var i Middelalderen et samfunn av selvegne bønder, som kunne få jord på Læsø, hvis de betalte skat i salt. Det betød at alle måtte fremstille salt. Øyen ble eid av Viborg Domkapitel og det var også de som tok imot saltskatten. Det er funnet spor etter ca 1700 saltsyderier (men de var ikke alle samtidige).

Læsø har en unik geologisk oppbygning, som gjør at det dannes salt grunnvann, som har en mye større saltkonsentrasjon enn havvann. Dette var utgangspunktet for salt industrien på Læsø. Dette er et godt eksempel på før-industriell industri…

20120521-115458.jpg

20120521-115631.jpg

Det finnes en del gode sider på Internett, som forteller historien om saltproduksjonen på Læsø i Middelalderen:
Wikipedia om saltsydningen
Saltværkerne på Læsø – en artikkel
«Salt – den rejsende kemiker på Læsø» – artikkel
Jens Morten Hansen (2010): «The salt industry on the Danish Kattegat island of Læsø (1150-1652): Hypersaline source, climatic dependence, and environmental impact«. Dansk Geologisk Tidsskrift 110(1): 1-24. – Artikkel

Litteratur om salt på Læsø:
Vellev, Jens (1993) Saltproduktion; på Læsø i Danmark og i Europa, Forlaget Hikuin
Læsø Produktionsskole og Saltsyderi (2001) Læsø Salt – i røg og damp

20120521-115750.jpg

Kart over Læsø

Legg igjen en kommentar

Filed under Økonomisk historie, Historieformidling, Middelalderen, Teknologihistorie

Dronning Dagmar/Margreta af Danmark…

Historien om en dronning, som jeg aldri hadde hørt om. Spennende – for det er sikkert flere av den slags personer å grave noe frem om.
Vurder selv:
http://kpn.dk/historie/article2779819.ece

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Historie, Historiske personer, Middelalderen

Salt og salthandelens betydning i Middelalderen

En liten beskrivelse av betraktninger av salt og salthandelens betydning i Middelalderen. Et område, som jeg syns er veldig interessant.

Mange av de varer, som det ble handlet med i Middelalderen, var luksusvarer til de velstående på samfunnets topp. Men noen av dem var varer som var nødvendige for de fleste folk – et av dem var salt.

Salt kan frembringes på ulike måter, de to vanligste er utvinding fra havvann og utvinning fra gamle saltavleiringer.

Et eksempel på saltutvinding av havvann er det som foregikk på den danske øyen Læsø i Kattegat. Der er det store flater (kalles rønner) langs deler av kysten, som ofte blir overskyllet med havvann om vinteren. Havvannet synker ned og danner grunnvann på flatene. Om sommeren fordamper mye av vannet ved soloppvarmning og saltinnholdet i grunnvannet blir oppkonsentrert. Dette var dette vannet, som ble hentet opp og kokt inn. Dette foregikk så lenge Læsø hadde skog, men da skogen ble ryddet da sluttet saltkokingen.

Flere steder langs norskekysten fremstilte man også salt – på Jæren ved å utnyttet tang og andre steder oppkonsentrerte man havvann ved å la det fryse om vinteren og gjentakende ganger fjerne det øverste islaget, som hadde mindre saltinnhold enn vannet under – derved oppkonsentrerte man saltvannet før saltkokingen.
Lenger mot Ekvator har man sikkert brukt solens varme i stedet for vedfyring til å tørke saltet ut.

Andre steder f.eks. i det nordlige Tyskland og Polen er det salthorste bestående av salt, som er mange millioner år gammelt. Salthorstene kommer i de områdene opp nær jordoverflaten og saltet kunne graves ut.

Salt var viktig ved konservering av mat – spesielt fisk og kjøtt – ofte i kombinasjon med tørking. Konservert mat var viktig for bybefolkninger, som ikke selv produserte maten sin og var derfor en viktig handelsvare. Spesielt var tørket, saltet fisk en viktig eksportvare fra Norge til Sør-Europa til bruk i fastemånederne, hvor de bare fikk spise fisk.

Ser vi på den globale handelen i Middelalderen, så er salt en av de varene, som går igjen – både i Østafrika (Ghana, som ikke selv hadde salt), Kina, India og Mellomøsten og Europa.

Handel med salt ble ofte monopolisert av den herskende klasse. Monopolisering gjorde det lettere for dem å skattelegge handlen og spesifikk saltskatt forekom flere steder.

Salt var spesielt fordi det var en vare, som var viktig for handlen av andre varer og fordi alle samfunnslag var avhengig av salthandelen. Den var også viktig fordi det var en forbruksvare, som ble brukt opp.

I denne teksten er det ingen kilder nevnt – det er en oppsummering av det som jeg tror var en viktig drivkraft bak en del av handelen for mange i Middelalderen. Betraktningene er basert på småplukk fra historisk litteratur jeg har lest, men som bare har omtalt salthandel i sidebemerkninger.

Jeg kunne ønske meg en hel bok om salthandelens betydning i Middelalderen 🙂

Legg igjen en kommentar

Filed under Økonomisk historie, Historie, Middelalderen