Tag Archives: Middelalderen

«The Dark Ages» – en serie fra History Channel

«The Dark Ages» er navet på en serie fra History Channel som ligger ute på YouTube i mange ulike former. Nedstående lenke er en samlet fil av alle avsnittene.
Det er en god fortelling og jeg kommer nok til å se serien mer en en gang, den er ganske enkelt god.

Det er bare EN ting som bekymrer meg…. Jeg er ikke i stand til å se «The Dark Ages» med kritiske øyne. Det forteller at jeg ikke kan det historiske fagstoffet godt nok…

Men for andre som meg som også er utpreget amatører innen hisoriefaget – så er The Dark Ages flott bakgrunnsviten!

Her er lenken:

http://www.youtube.com/watch?v=KsHSbBxjAOk&feature=youtube_gdata_player

Legg igjen en kommentar

Filed under Dokumentar film, Europahistorie, Historie, Historieformidling, Middelalderen

Gratis dansk e-bok om arabisk medisin i august 2012

20120807-085918.jpg

Det danske forlaget, Aarhus Universitetsforlag, har hver måned en gratis e-bok (senere kan den kjøpes).

I august 2012 heter den «Arabisk medicin» og kan lastes ned her (den samme siden kommer de kommende gratis e-bøkene):
http://da.unipress.dk/månedens-gratis-e-bog/

Legg igjen en kommentar

Filed under Europahistorie, Historisk litteratur, Litteratur, Middelalderen, Vitenskapshistorie

Vikingestormen – en bok om vikinger i utlandet

Så har jeg akkurat blitt ferdig med boken «Vikingestormen – togter mod Vesteuropa 793-937» av Poul Skaaning.

20120725-105302.jpg

Dette er virkelig en bok jeg har lengtet etter, den forklarer mye om vikingene i utlandet. Kildene er ikke-nordiske, men Skaaning greier å dra ut de historiske fakta fra dem. Han nevner også flere gange når kildenes opplysninger kanskje har lite troverdighet – spesielt omkring oppgivne tall.

Boken skaper for meg en forståelse av hva vikingene gjorde derute i Europa og hvorfor de var der. Nedstående er min tolkning av det som ståri boka.

I begynnelsen var det primært for å oppdage nytt land og røve kirker og klostre. Senere ble vikingene hyret til ulike oppgaver for herskene, det kunne være beskyttelse eller det å skape problemer for noen andre eller i bestemte områder (herskene hadde litt problemer med å styre vikingene…). Det kunne foregå ved plyndring av kirker og klostre eller ved at vikingene tok gisler og fikk gull og sølv for å frigi dem igjen, eller ved ren avpressing etter metoden: vi angiper ikke hvis dere betaler. Ved den siste metoden kom de dog nesten alltid tilbake…

Senere da de franiske herskere fant ut av hvordan de skulle holde vikingene fra livet med egne folk og ved å bygge befestet broer og befeste byene, ble vikingene mer brutale mot den vanlige befolkning – de tok hva det var tilgjengelig for dem. Ikke ulik nåtidens kriminalitet: blir det vanskeligere å få penge ut av banker og butikker ved ran pga. økt sikkerhetsberedskap, så begynner man å rane busshaufører og private hjem.

Boken har et viktig svakt punkt – det er ikke mulig gjennom kildene å skjelne mellom norske og danske vikinger, så forfatteren lar det skinne i gjennom at det er danere hele tiden. Han glemmer at hele Vestfold var dansk, hele den nåværende svenskekysten var dansk. Så hvis vi skal forstå nasjonaliteten til de vikinger som herget Europa, så må vi sette oss ut over dagens nasjonale grenser i Norden og konstatere at det var nordiske vikinger som herget Nordvest-Europa. Stortsett bare i omtalen om Irland nevner han norske vikinger.

Etter min mening er vikingenes nåværende nasjonalitet uinteressant, de må bare ikke nasjonaliseres! Men så har jeg jo også et ben i Danmark og et ben i Norge, da. Så jeg mener at kildene må tale – vikingene ble på skift kalt danere og normannere. Vi få aldri å vite hvor de kom fra… Så derfor behøver vi ikke å ta/få «æren». Det er vår felles nordiske fortid!

Boken forklare også Danmarks svakhet i perioden – alle menneskelige resurser var i utlandet. Som noen steder i Polen i dag, hvor flertallet av unge menn jobber i utlandet. Det gir stillstand hjemme…
Jeg spekulere da på om dette også gjelder for Norge i perioden…?

Boken vil jeg klart anbefale!

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Europahistorie, Historie, Historisk litteratur, Middelalderen, Norsk historie

Var Danmark (og Norge) styrt helt eller delvis av utlendinger?

På 15-1700-tallet var det konge og adel som styrte Danmark-Norge politisk. Derfor er de enkelte kongene egentlig ikke så interessante alene, slik som de ofte er fremstilt i nasjonal historie, selvom de til tider sikkert har hatt stor personlig innflytelse på den førte politikken. Jeg syns at deres rådgivere/ministre nesten er mer interessante.
Hvem var de? Hvor kom de fra?

Jeg er ikke sikker på de påstandene jeg kommer med etterfølgende, men jeg finner dem interessante…

Jeg tror, at kongenes tilknytning (oppvekst og inngifting gjennom generasjoner) til nordtyske stater, har hatt stor betydning for dansk/norsk politikk i denne perioden. Men han kunne aldri ha kontroll på landet uten å ha folk til å gjøre det. Disse folkene var enten adelige eller ble gjort til adelige (ikke arvelige titler). Det er begge grupper, som er interessante for ovenstående påstand.

Det kunne være interessant å undersøke nærmere.

Legg igjen en kommentar

Filed under Middelalderen, Nasjonalhistorie, Renessansen

Nye utgravinger i nyfunnen vikingeby

Arkeologer har funnet en «ny» vikingeby, som ligger i nærheten av Hedeby og hvor man mener de rike i datidens samfunn bodde. Det er funnet et stort antall huse og utgravninger er i gang.
Man tror at det er byen Sliasthorp, som er omtalt i skriftlige kilder.

http://videnskabf.dk/kultur-samfund/sagnomspunden-vikingeby-fundet

Legg igjen en kommentar

Filed under Arkeologi, Historie, Middelalderen

Politisk historie og arkeologi i Middelalderen – sammenheng?

Det er en ting jeg lurer på når jeg leser historiebøker om politisk historie i den norske eller danske middelalder – og det er om det på noe tidspunkt er funnet noe arkeologisk som be- eller avkrefter de litterære kildenes versjoner av den politiske historie?

Eller er det slik at vi har to sideløpende historier – en skriftligbasert politisk middelalderhistorie om store politiske personligheter og deres maktkampe ved siden av en arkeologisk basert historie om hverdagsfolk i Middelalderen?

NB.
Jeg vil her fortelle meg selv… at saga-fortellingene om Vinland og Grønland er delvis bekrftet av arkeologiske undersøkelser.
Spørsmålet blir da: er det flere arkeologiske undersøkelser, som kan bekrefte de historiske skriftlige kilder?

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Middelalderen, Norsk historie

Runestein – forståelsen av en kilde

Runestein er en samtidig skriftlig kilde til viten om vikingetiden. Mange andre av de skriftlige kildene (sagaene og krønikene) er ofte skrevet flere hundred år etter på. Derfor er runestein en viktig historisk kilde og det er derfor verdifult å prøve å forstå dem.

Litteratur:
www.forskning.no/artikler/2002/desember/1039779970.6

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Middelalderen, Norsk historie, Svensk historie