Tag Archives: Pensum

Fremtiden i historisk sammenheng

Så fikk jeg endelig tak i en historiebok uten de kunstige grenser (nasjonale grenser, europeiske grenser mv.), som jeg har vært frustrert over i tidligere innlegg her på bloggen.

Boken heter «Den moderne verdens opprinnelse» av Robert B. Marks og det er en fantastisk bog som ser på verdenshistorien fra 1500-tallet til i dag (2007).

Som verdenshistorie skiller den seg ut fra tidligere historiebøker, som jeg har lest, ved for det første å føre historiefortellingen helt opp til i dag (med de forbehold det innebærer av manglende overblikk det naturligvis gir jo tettere vi kommer vår egen tid). For det andre så har han et ikke-eurosentrisk verdensbilde (noe som skaper en helt annen forståelse for samspillende faktorer) og for det tredie så ser han mye på sammenhenger, utviklinger, samtidige (avhengige og uavhengige) betydningsfulle begivenheter.

En bok med stor faglig tyngde (basert på ny forskning), som skaper en overordnet forståelse av de siste 500 års historie på vår jordklode.

Etter akkurat å ha blitt ferdig med den, tenker jeg, at den gir det historiske overblikk, på samme måte som det første bilde av planeten Jorden sett fra verdensrommet ga en viten om at Jorden er begrenset av seg selv og må ses som en enhet. Verdenshisorien må ikke nødvendigvis ha et eurosentrisk syn…

20120523-192751.jpg

I boken er forfatteren så modig at han trekker linjene helt opp til vår tid og litt lenger… Det er ikke ofte å oppleve en historiebok, som omtaler fremtiden! Dog gjør han det ikke uten forbehold, som han f.eks. skriver med nedstående sitat:

«En gang i 1950-årene ble en kinesisk kommunistleder spurt om hvilke tanker han hadde om den franske revolusjon i 1789. Statsminister Zhou Enlai svarte: «Det er for tidlig å si noe om». Det han mente, var at prosessene som ble satt i gang ved denne begivenheten, fortsatt var i ferd med å utvikle seg, så dens historie var ennå ikke fullført. Derfor syntes Zhou det var litt forhastet å komme med noen vurdering av den».
(Marks, 2007, side 241)

Boken er en sjeldenhet…

Legg igjen en kommentar

Filed under Historie, Historisk litteratur, Verdenshistorie

En pensumbok er lest

Så har jeg lest min første pensumbok i historie. Det ble boken «Europa 1300-1550» av Steinar Imsen, som jeg begynte med. På studiet anbefaler de boken «Europa tar form år 300 til 1350» av Sverre Bagge. Den er jeg også begynt på, men er ikke ferdig ennå.

Det er ikke så lett å lese pensum, som jeg forestillet meg, men spennende og ufordrende. Jeg har i begge bøkene møtt nye begreper og deler av Europas historie, som jeg ikke hadde anelse om. Det er det som både gjør det så utfordrende.

Jeg kan ikke påstå at jeg har fått noe overblikk, heller kan jeg vel si at jeg har fått et innblikk. Noe har jeg «knagger» som jeg kan henge min nye viten opp på, annet henger fortsatt «fritt svevende i lufta» uten at jeg hverken forstår eller kan sette det inn i min forståelsesramme.

Det bekrymrer meg ikke, det er nå første gjennomlesning av pensum – og det blir ikke den siste…

Nå er jeg også gått i gang med «Fortida er ikke hva den en gang var» av Knut Kjeldstadli. Den handler mer om selve historiefaget.

Noe av det som jeg ikke helt har fått tak i det er forholdet mellom kildene og den historien, som blir skrevet. Hvor mye vektlegger man ulike kilder, hvordan finner man ut av kildenes troverdighet og ikke minst: Hvordan ser jeg som leser av historiebøker, hvilke kilder forfatteren har brukt? Jeg ser jo litteraturlister bak eller i noter, men ofte er dette bare andre histoiebøker. Hvor mange ledd fra kildene er de fleste historiebøker? Og i en oppgave på studiet – må jeg da bruke primære kilder eller er det OK å referere til sekundære, tertiære, quadrære kilder?

Legg igjen en kommentar

Filed under Europahistorie, Historie, Historiestudiet, Historisk litteratur