Tag Archives: Renessansen

Christian IV

Christian IV er fortsatt den regenten, som har regert i Danmark og Norge i den lengst tidsperioden. Han var dog under formyndere i begynnelsen, da han bare var 11 år da Frederik II døde.
Da han ble konge og myndig overtok han et rike, hvor det hadde vært mange år med fredstid. Da han døde, var riket på det minste i historien.

Jeg har satt meg for at jeg ønsker å vite mer om denne perioden. Jeg har flere begrunnelser:
– Jeg er dansk, men bor i Norge, så jeg har «ben/røtter» i begge land og deres felles historie.
– Renessansen er en tid, hvor det er (forholdsvis lett) å forstå de historiske kildene og det er rikelig av dem (håper jeg).
– Christian IV levde i en tid hvor det var kongene, som var politikken. Så en forståelse av ham og hans historie er et bra grunnlag for å forstå hans tid. Men egentlig er jeg interessert i tidens vanlige mennesker, og det er der jeg vil hen – hvis jeg får det til.
– Mange har interessert i Christian IV, så det er mange sekundære kilder om perioden.

Jeg er startet ut med følgende bok fra Nasjonalbiblioteket:

«Christian IV» av Lars Roar Langslet utgitt av Cappelen.

Underveis i boken har jeg støtt på utsagn, som jeg undret meg over, bl.a. om Christian IVs nordnorske reise, hvor forfatteren kommer med en hentydning til at det ikke ble en særlig festlig 17. Mai: «17. Mai, ikke noen utpreget festdag…» (side 51). Denne setningen fikk meg til å undersøke hvem som hadde skrevet denne boken. Lars Roar Langslet er i følge Norsk Wikipedia norsk høyre politiker, forfatter og idehistoriker.
Boken er så langt alt for ukritisk til Christian IV og hans handlinger – forfatteren viser flere steder til at konflikter var «de andres skyld» – det være seg det danske rikråd, formynderregeringen eller svenskene. For meg syns det, som at han har lite tolkning av kildene, at han godtar dem, som de er skrevet uten kritikk. For selvfølgelig, så er beretninger fra kroningsfester og dagbøker fra reiser preget av at det var kongens fortrolige/venner/royalister, som skriver disse beretninger.
Jeg syns også at det er mange løse ender, hvor det er flere spørsmål enn avklaringer. Men det er kanskje forårsaket av min uvitenhet og ikke boken.

Dette er mitt foreløpige inntrykk av boken, som jeg i skrivende stund bare er kommet til side 56 – til Kalmarkrigen.

Det som er bra ved boken er at den er velskrevet og gir et bra overblikk og i all fall en side av Christian IV og hans tid.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized