Tag Archives: Rennesansen

Var Danmark (og Norge) styrt helt eller delvis av utlendinger?

På 15-1700-tallet var det konge og adel som styrte Danmark-Norge politisk. Derfor er de enkelte kongene egentlig ikke så interessante alene, slik som de ofte er fremstilt i nasjonal historie, selvom de til tider sikkert har hatt stor personlig innflytelse på den førte politikken. Jeg syns at deres rådgivere/ministre nesten er mer interessante.
Hvem var de? Hvor kom de fra?

Jeg er ikke sikker på de påstandene jeg kommer med etterfølgende, men jeg finner dem interessante…

Jeg tror, at kongenes tilknytning (oppvekst og inngifting gjennom generasjoner) til nordtyske stater, har hatt stor betydning for dansk/norsk politikk i denne perioden. Men han kunne aldri ha kontroll på landet uten å ha folk til å gjøre det. Disse folkene var enten adelige eller ble gjort til adelige (ikke arvelige titler). Det er begge grupper, som er interessante for ovenstående påstand.

Det kunne være interessant å undersøke nærmere.

Legg igjen en kommentar

Filed under Middelalderen, Nasjonalhistorie, Renessansen