Tag Archives: Statsdannelse

Hvorfor ble en stat til en stat i Middelalderens Europa?

Når ble en stat til en stat i Middelalderens Europa? Dette er spørsmåler, som Sverre Bagge bruker mer enn 300 sider på å besvare i boken «Europa tar form – År 300 til 1350».

Jeg har avkortet konklusjonen til et flowdiagram uten alle hans (grundige) argumenter og (gode) eksempler på avvikelser.

20120506-091033.jpg

Det er mulig at spørsmålene bør stokkes om i en annen rekkefølge, for eksempel kan naturlige grenser være det første kriterie og ikke det siste…

Det er selvfølgelig viktig å huske på at dette bare er gjeldende for tiden før 1350.

3 kommentarer

Filed under Europahistorie, Historie, Middelalderen