Tag Archives: Tidslinje

Magnus den Gode – et nytt eksperiment med en tidslinje

Jeg syns at det å sette opp tidslinjer for noen historiske begivenheter, gir meg et overblikk og en forståelse av sammenhengene. Jeg tror fortsatt ikke at det er lærerikt bare å se på og bruke en tidslinje gir så veldig mye læring.

http://www.dipity.com/hmhistorie/Magnus-den-Gode/?mode=embed&z=0#tl

Magnus den Gode on Dipity.

Denne tidslinjen er bare basert på norske Wikipedia-artikler om Magnus den gode og relevante personer og begivenhet rundt ham. Jeg har valgt Wikipedia, fordi det var noen utdypende artikler i den norske versjonen (de var betydelig mindre i den danske…) og fordi øvelsen også gikk ut på å bruke et annet tidslinje program enn ved det første forsøket.
Denne gangen har jeg brukt gratis-versjonen av Dipity.

Med hensyn til kildekritikk er dette jo håpløst – man kan ikke basere seg på bare en kilde og slett ikke Wikipedia. Men som nevnt – fokuset er for meg mer på den tekniske metoden og læringsprosessen enn på det faglig historiske innholdet.

I øvrig så var grunnen til at jeg valgte Magnus den Gode til denne selv iscenesatte oppgaven, at jeg leste at han var den eneste kongen av Danmark, som IKKE kommer ut av 700 års kongeslekt etter Gorm den Gamle…Jeg har dog ikke funnet svaret på hvoran han kunne ha krav på Danmark uten dette blodsbåndet. så det lurer jeg fortsatt på… 🙂

Det er flere ting jeg ikke er fornøyd med i dette programmet – det ene er reklamen og det andre er at du ikke kan sette inn tidsrom, bare enkelt begivenheter. Det siste kunne være en visuell fordel. Når jeg sammenligner med mitt førstetidslinje-forsøket med Christian den 4., så ble tidsrommene visuellt veldig dominerende i det ferdige resultatet.

Med hensyn til reklamene – så er de en pest…

En annen ting, som jeg er misfornøyd med på Dpity er at det er vanskelig å endre feil etter på – jeg kan se at flere av de datoer, som jeg har lagt inn er satt til 1970 – sikkert fordi de er blitt satt til en standard, men jeg har brukt alt for mye tid på å prøve å endre.

Dertil kommer at det er en del ventetid på oppdatering – men om årsaken er min halvdårlige Internettoppkopling eller Dipity – det vet jeg ikke.

Min konklusjon er at tidslinje software er verd å teste ut, men at Dipity ikke er et bra nok redskap.

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Historie, Historisk verktøy, IKT, Magnus den Gode, Middelalderen, Norsk historie, Tidslinje