Tag Archives: Vikingetid

Ord og begreper i middelalderhistorien

Det er noe jeg undre meg over og det er bruk av noen begreper i middelalderhistorie. Jeg skal tar de viktigste frem (uten at jeg kan komme med svar). Jeg har ennå ikke sett disse begrepene klart definert i noen av de bøkene, som jeg har lest.

Høvding
Hvorfor bruker man begrepet høvding om Middelalderens ledere – spesielt i de såkalte «Vikingetid»? Høvding blir ofte brukt om «primitive» folks ledere f.eks. indianernes ledere. Er det en gammel nedladende betegnelse eller er det et begrep som kommer fra kildene selv? Eller er det en betegnelse for en leder, som både har politisk og religiøs ledelse? Jeg tror den forsvinner en kort stund etter kristendommens innførelse – hvorfor bruker man den ikke om ledere gjennom hele historien? Hvorfor er begrepet forsvundet om senere tider.

Trell
Hva er forskjellen på en trell i Middelalderen og grekernes/romernes slaver, samt senere slaveri med afrikanere? Er trell et annet uttrykk for slave fra kildene? Hvis ja, hvorfor bruker man det da om tidligere tiders historie – her tenker jeg på Bronse- og Tidlig Jernalder, fra tiden før de første skriftlige kilder. Hvor går grensen mellom en trell og en slave – både horisontelt (Nord- og Sydeuropa) og kronologisk (på forskellige tidspunkter i historien)?

Legg igjen en kommentar

Filed under Historie, Middelalderen

Museer og sentre om vikingetiden – en ufullstendig oversikt

Her er et ufullstendig forsøk på å lage en oversikt over museer og sentre, som omhandler Vikingetiden. Noen av dem er store museer med mange andre tema og avdelinger, mens andre bare handler om temaer innen Vikingetid.

Jeg er ganske sikker på at jeg ikke har fått alle med meg… Men det er et forsøk på det…

Norge

Lofotr
http://www.lofotr.no/

Kulturhistorisk Museum i Oslo
http://www.khm.uio.no/

Midgård Historiske Senter
http://midgardsenteret.no/

Danmark

Vikingeskibsmuseet
http://www.vikingeskibsmuseet.dk/

Lindholm Høje
http://www.nordmus.dk/org/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=72&lang=da

Moesgårdmuseum (mer enn Vikingetid)
http://www.moesmus.dk/da/

Museet Ribes vikinger
http://www.ribesvikinger.dk/Default.aspx

Trelleborg Museum
http://www.vikingeborg.dk/

Nationalmuseet i København (mer enn Vikingetid)
http://natmus.dk/

Sverige

Gotlands Museum
http://www.gotlandsmuseum.se/

Fotevikens Museum
http://www.fotevikensmuseum.se/

Vikingabyn
http://www.vikingabyn.se/index.pab

Stockholms Medeltidsmuseum (ikke spesielt om Vikingetiden, men om Middelalderen)
http://www.medeltidsmuseet.stockholm.se/index.php?sprak=svenska

Island

Þjóðminjasafn Ísland (National Museum of Iceland)
http://www.thjodminjasafn.is/english

England

Jorvik Viking Centre
http://www.jorvik-viking-centre.co.uk/

Tyskland

Dannewerk Museum (Danevirke museum)
http://www.dannewerk.com/Museum%20DK/museum-dk.html

Wikinger Haithabu Museum (Hedeby Viking Museum)
http://www.schloss-gottorf.de/haithabu

Legg igjen en kommentar

Filed under Arkeologi, Dansk historie, Historie-turisme, Historieformidling, Middelalderen, Museum, Nasjonalhistorie, Norsk historie, Svensk historie

Nye utgravinger i nyfunnen vikingeby

Arkeologer har funnet en «ny» vikingeby, som ligger i nærheten av Hedeby og hvor man mener de rike i datidens samfunn bodde. Det er funnet et stort antall huse og utgravninger er i gang.
Man tror at det er byen Sliasthorp, som er omtalt i skriftlige kilder.

http://videnskabf.dk/kultur-samfund/sagnomspunden-vikingeby-fundet

Legg igjen en kommentar

Filed under Arkeologi, Historie, Middelalderen

Norge i vikingetid

Så er jeg i gang med å lese noe,som egentlig er ganske så usedvanlig: en ny historiebok!
De fleste av de bøkene om historie jeg har lest er ofte skrevet for 10-15 år siden, mens denne er fra 2011…

«Norge i vikingetiden» er skrevet av Torgrim Titlestad og er en «ny» historiebok på flere måter enn bare utgivelsesåret. Den representerer en måte å anvende de gamle kildene på nye måter og med nye synsvinkler. Og han er ikke redd for å integrere teknologien – noe han tydlig viser, når han begrunner vikingenes som maktfaktor i Europa som forårsaket av vikingeskipets bygning og anvendelsesmuligheter.

20120609-212831.jpg

Men det er en ting hvor Titlestad gjør som i alle andre norske nasjonal historier. Han greier ikke å slippe de moderne norske grensene når han ser på Vikingetidens politiske historie. Det syns jeg er synd, for da taper han i troverdighet. Han nevner (foreløpig for jeg er bare kommet til side 58) nesten ikke svenskene og bare danskene når han ikke kan unngå det i den politiske historien, mens han rask gjør bruk av arkeologiske funn fra både Danmark, Norge og Sverige for å forklare vikingenes styrke overfor resten av Europa. Island blir som vanlig i norsk nasjonalhistorie nesten ikke nevnt, som annet enn stedet hvor sagaene (tilfeldigvis?) ble nedskrevet. Vi vet at islendingene hadde betydning f.eks. Magnus den Gode hadde mange islendinger med seg når han var i Danmark. Men det tyder ikke på at Titlestad tillegger dem noen betydning – akkurat som i andre norske nasjonalhistorikere…

Jeg mener dette er en stor feil. Jeg mener, at man bare kan se Vikingetiden med en enten regional eller nordisk synsvinkel – nasjonene var der ikke!

Det gjør sikkert vondt å måtte erkjenne at Vikingetiden, som i nasjonsbyggingens interesse var et fellesnordisk prosjekt og ikke en spesiell norsk storhetstid. Vikingetiden underbygger ikke nødvendigvis hvorfor Norge har retten til å være en selvstendig nasjon. Vikingetiden underbygger mer retten til å ha selvstendige fylker!

Jeg må nevne, at jeg ikke setter spørsmålstegn ved den norske retten til å være en selvstendig nasjon i moderne tid – bare til de historisk funderte argumentene hentet fra Vikingetiden.

Titlestad har foreløpig heller ikke nevnt keltere eller andre påvirkninger, som vikingene helt sikkert har vært påvirket av (men jeg har ennå mye av boka til gode). De kunsteriske uttrykk det var i vikingetiden med «knuter og fletter med dyremotiver» er tydligvis keltisk inspirert – så her var det helt sikkert en innflytelse fra andre av datidens kulturer eller rester av kulturer. Dette er også normalt å ignorere i norsk nasjonalhistorie, noe som jeg finner er en litt for Norgesentralisert synsvinkel. Hverken vikingene eller det området som i dag er Norge var en kulturelt isolert «øy», men det var derimot et samfunn påviket av impulser og endringer ute fra.

I øvrig så har Titlestad eksemplariske kildehenvisninger i boka! Slik som jeg trodde all akademisk litteratur måtte ha…

NB.
Nå har jeg lest hele boka og det er en skikkelig flott norsk nasjonalpolitisk historisk bok! Spennende lesing. Jeg fastholder dog kritikken min om at områder utenfor Noge nåværende grenser bare kommer «inn på banen på gjestevisit» – dette er ingen syntese av forståelsen v vikingetiden som helhet, men nærmere en nyfortolkning av den norske delen.

Bakerst i boka er det 2 spennende tillegg om historiesyn på tidsperioden – henholdsvis «Ulike syn på vikingetidens utbrudd» og «Hvordan synet på sagaenes kildeverdi har skiftet – en historiografi».

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Jernalder, Nasjonalhistorie, Norsk historie, Politisk historie

Runestein – forståelsen av en kilde

Runestein er en samtidig skriftlig kilde til viten om vikingetiden. Mange andre av de skriftlige kildene (sagaene og krønikene) er ofte skrevet flere hundred år etter på. Derfor er runestein en viktig historisk kilde og det er derfor verdifult å prøve å forstå dem.

Litteratur:
www.forskning.no/artikler/2002/desember/1039779970.6

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Middelalderen, Norsk historie, Svensk historie

Et vikingeskip på vei…

Artikler i Teknisk Ukeblad beskriver hvordan en moderne utgave av et vikingeskip er på vei ut på havet.

http://www.tu.no/industri/2012/05/20/se-verdens-storste-vikingskip-ta-form http://www.tu.no/bygg/2011/10/05/osebergkopi-blir-virkelig
http://www.tu.no/industri/2010/12/30/bygger-verdens-storste-vikingskip

Legg igjen en kommentar

Filed under Historie, Middelalderen, Norsk historie, Teknologihistorie

Filosofering over tilblivelsen av gravhauger og om de mektige i vikingetidens samfunn

Gravhauger ble bygget i Vikingetiden (og også før den tid) og noe av det arkeologene virker enige om er at det krevde store resurser og bare var forbeholdt de mest maktfulle folk i samfunnet.

De brukte matjord til å bygge en gravhaug og til å bygge den trengte de mange mennesker.

Jeg har flere steder i den historiske faglitteraturen møtt den påstanden at det på høvdinge-gårder ofte var flere treller enn på vanlige gårder. Kanskje det også var knyttet flere leiledinger og selvstendige bønder til høvdingegårdene enn til vanlige gårder.

Noe kan altså tyde på at det var trelle som ble brukt i stort omfang og jo større gravhaugen ble – jo flere folk hadde høvdingen under seg og jo mektigere var han. Eller hun, for i den største gravhaugen i Norge ligger en kvinne – og ofte er hun blitt tolket som en dronning – Osebergdronningen. Hun må ha vært mektig!

Å bygge en gravhaug betød at de måtte ødelegge store arealer med matjord, det må også ha vært en demonstrasjon av å ha mye makt. Det måtte være «råd» til det – det måtte være så mye jord at de fortsatt kunne brødføde folk. Igjen så må Oseberg-dronningen ha vært en mektig kvinne.

Selvom hun oftest er blitt tolket som en kone til en mektig konge eller en prestinne…

Tolket av hvem?

Legg igjen en kommentar

Filed under Historie, Middelalderen, Norsk historie