Category Archives: Verdenshistorie

Museum – podcasts fra NRK – om 1814

Museum er et radioprogram fra NRK, som jeg har stor fornøyelse av å lytte til med jevne mellomrom som podcast.

Under har jeg utvalgt en oversikt over de avsnitt som er relevante for emnet «Norge 1814» – emner om tidsrommet rundt 1814 og Norges selvstendighet. Tekstene om de enkelte podcastene under er fra kopiert fra NRK. Tittelen på hver podcast er lenket til podcasten.

NRK sin oversikt finner du her: http://podkast.nrk.no/program/museum.rss

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Norge_og_Sverige_1847_copy.jpg

Det norske Rikssverdet
19. desember 2014 kl. 11.00
Hvordan det henger sammen at det er mer Bernadotte på Slottet i Oslo enn det er i Stockholm får du høre om i MUSEUM i dag, i et program som egentlig handler om Karl Johan og Rikssverdet. Historiker Trond Norén Isaksen forteller om hvordan sverdet Karl Johan brukte ved Folkeslaget i Leipzig ble den viktigste delen av de norske Riksregaliene under kroningen i 1818. Vi får også vite hvordan den opprinnelige dekoren på sverdet så ut og hvor mye av den som er synlig i dag. Direktør Steinar Bjerkestrand ved NDR viser rundt i Erkebispegårdens utstilling av Riksregaliene. Programleder Øyvind Arntsen. Sendt første gang 20/12 2014. Se også podkast av programmet «Tower of Norway» fra 2006 med Geir Thomas Risåsen.

Tower of Norway
17. desember 2014 kl. 18.15
Program fra 2006 : Alle middelalderens kongekroner er borte, men den halvannen kilo tunge gullkronen Karl Johan kjøpte til seg selv i 1818 stråler den dag i dag, – midt i en flott utstilling i Erkebispegården i Trondheim. I denne utgaven av MUSEUM, som ble sendt første gang i 2006, besøker vi ”Tower of Norway” og den utstillingen Nidarosdomens Restaureringsarbeider åpnet i 2006. Kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen, som var kurator for utstillingen i 2006, forteller også om kroningshistorien i Norge, som startet med barnekongen Magnus Erlingsson for 750 år siden. Dette programmet er lagt ut som ekstra podkast i forbindelse med et nytt MUSEUMsprogram om Rikssverdet med historiker Trond Norén Isaksen fra desember 2014. Programleder Øyvind Arntsen.

Tapet av Norge 1814
12. desember 2014 kl. 13.21
«Spillet om Danmark og Norge» heter utstillingen på Frederiksborg Slot utenfor København som avslutter danskenes markering av «tapet av Norge» i 1814. – Utstillingen går egentlig mye lenger enn 1814, vi stanser ikke før det selvstendige Norge velger en dansk prins som sin første konge i 1905, sier direktør Mette Skougaard ved Nationalhistorisk Museum. I MUSEUM forteller Skougaard om det danske synet på den mer enn 400 år lange unionstiden med Norge. – Det var mer et fellesskap enn en påtvunget union, sier Skougaard. Historiker Bård Frydenlund gir sine kommentarer til utstillingen og forteller også om hvordan stormaktsutsendingene som kom til Christiania i juli 1814 ikke ville snakke med kong Christian Frederik. – Han var en ikke-person i det europeiske spillet om Norge, sier Frydenlund. Det ble Norges første statssekretær, Carl von Holten som måtte føre forhandlingene. Sendt første gang 13.12.2014. Programleder Øyvind Arntsen.

Grunnlovens farfar
30. oktober 2014 kl. 15.09
Johan Frederik Schlegel ga Eidsvollsmennene en verktøykasse av rettslige prinsipper. Og det var også det som gjorde det mulig å skrive Grunnloven så raskt, sier jusprofessor Ola Mestad i MUSEUM. I dag er Schlegel så godt som ukjent, men i Eidsvollsmennenes samtid var han den fremste av alle statsrettslærde. Som professor ved Københavns universitet og gjennom sine lærebøker i statsrett ga Schlegels tanker nærmest en oppskrift for den norske Grunnloven, sier Mestad. I MUSEUM forteller Mestad om at det særlig var begrunnelsen for at folket selv kunne velge sin konge når Frederik den 6. hadde avstått det norske folk i Kieltraktaten som ble avgjørende for Stortingets og Grunnlovens sterke rolle i de to kongevalgene i 1814. -Paradoksalt nok, sier Mestad, var det nettopp unionen med Sverige som gjorde at Grunnloven ble et så sterkt symbol for norsk selvstendighet. I mangel av en egen konge ble det å bevare Grunnloven det samlende i den norske selvfølelsen på 1800-tallet, sier Mestad. Programmet sendt første gang 1.november 2014. Programleder Øyvind Arntsen.

Haugianerne på Stortinget
17. oktober 2014 kl. 12.00
Nils Trulsen Bru. Opprører, bondehøvding og haugianer. MUSEUM handler om hvordan bøndene og haugianerne ble en sterk, politisk kraft på tidlig 1800-tall. Nils Trulsen Bru ble valgt til Stortinget første gang høsten 1814. – Han likte ikke det han så, sier historiker Marthe Hommerstad og forteller om hvordan haugianerne oppfordret bønder til å velge bønder. Dette var starten på «den politiske bonde» og la grunnlaget for den store innflytelsen folkebevegelsen etetr Hans Nielsen Hauge fikk. I MUSEUM hører vi også teolog og kirkehistoriker Dag Thorkildsen og historikerne Roald Berg og Svein Ivar Langhelle. Programleder Øyvind Arntsen. Programmet er en reportasje fra feiringen av Grunnlovsjubileet i Rennesøy kommune og Nils Trulsen Bru seminaret på Kulturbruket der. Sendt første gang 19/10 2014.

Revolusjonsbyen Christiania 1814
10. oktober 2014 kl. 11.00
Ruteknusing og oppløp i gatene, forventning, spenning og kongelige fester i Paléhaven. Dette var noe av det som preget Christiania i revolusjonsmånedene i 1814. I MUSEUM i dag inviterer vi til byvandring i Kvadraturen med Lars Roede, Ulf Holmene, Truls Aslaksby og Morten Stige. Disse Christiania-ekspertene forteller om Byantikvarens Kulturminneatlas og Riksantikvarens nye bok «Eidsvollsmennene og deres hus». Programleder Øyvind Arntsen. Sendt første gang 11.oktober 2014.

Amtmanninnens kokebok
6. juni 2014 kl. 12.00
Det tok mange år å koke seg gjennom to hundre år gamle oppskrifter fra Ditlevine Weidemanns håndskrevne oppskriftsbok som hun brukte på Stenberg gård i Vestre Toten. Anne Marie Amlien forteller om pel, pund og pott og hvordan maten fra 1814 smakte. På Stenberg gård styrte amtmann Lauritz Weidemann, som var både Eidsvollsmann, stortingsrepresentant og stortingspresident i 1814.staten. – Dette var både høydepunktet og slutten på embedsmannsstaten, sier Arne Julsrud Berg, som viser rundt på den flott restaurerte gården. – Ingenting er forandret, alt er som midt på 1800-tallet, sier han. I MUSEUM får vi også høre om sju slags ved og hva som skulle til for å holde ovnene i huset i gang, sommer som vinter. Programleder Øyvind Arntsen. Sendt første gang 7.juni 2014.

Grunnlovsjubileet i London
25. april 2014 kl. 12.00
For to hundre år siden ble «spørsmålet om Norge» diskutert høyt og lavt over hele Europa. I Overhuset i London raste debatten om hva man skulle gjøre med Norge i mange uker i april 1814. I MUSEUM i dag blir vi med Grunnlovsjubileet til London og får blant annet høre om propagandakrigen og «te-lorden» Earl Grey som talte Norges sak. Like før påske var University College London ved Department of Scandinavian Studies medarrangør for et seminar om «The Norwegian Independance and Constitution of 1814». I MUSEUM møter vi blant andre Ruth Hemstad, Iver Neumann, Ola Mestad, Kim Traavik, Morten Nordhagen Ottosen og Jess Scott. Programleder Øyvind Arntsen. Sendt første gang 26/4 2014.

Napoleon og Norden
16. mars 2014 kl. 20.25
Det store årstallet i Norden er 1809. Russland erobrer Finland fra Sverige og ingenting ble noensinne som før i maktbalansen mellom de nordiske landene. Napoleonskrigene omformet hele Europa og Norden ble sterkt berørt. – Vi må se hele Norden under ett for å forstå alt som ledet fram til 1814, sier redaktør Knut Arstad som presenterer Forsvarsmuseets nye bok : «Krig på sjø og land – Napoleonskrigene i Norden!. I MUSEUM møter vi den svenske historikeren Martin Hårdstedt som forteller om «finskekrigen» og Trond Noren Isaksen forteller om hvordan den senile kong Carl XIII påvirket sin adoptivsønn Karl Johan. Programleder Øyvind Arntsen. Sendt første gang 15/3 2014.

Løven og flagget
28. februar 2014 kl. 11.00
Historien om det norske flagget før 1821 og en vandring i utstillingen «Vidvinkel mot 1814» ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Det norske flagget er dansk, med et tillegg av et blått kors hvor fargen er hentet fra det svenske flagget. Det blir en tricolor, som bringer tankene til den franske revolusjon. I tillegg er rødt, hvitt og blått de amerikanske fargene.Slik ble flagget i 1821, men allerede i februar 1814 bestemte Christian Frederik at det nye, norske flagget skulle være det danske med tillegg av en gul løve på rød bunn i det øverste, venstre hjørne. Professor emeritus Ole Kristian Grimnes forteller om norsk flagghistorie og historiker Terje Bratberg forteller om tidsånden i 1814, med besøk på utstillingen «Vidvinkel mot 1814» ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Programleder Øyvind Arntsen. Sendt første gang 1/3 2014.

Norges adresse i verden
31. januar 2014 kl. 11.00
Det astronomiske observatorium i Christiania ble grunnlagt i 1830-årene og fikk sin staselige bygning med tårn og park mellom kaifronten og Drammensveien like ved der vi i dag finner Solli plass. Som et tempel for den nye naturvitenskapen, med sinnrike apparater og en kuppel som kunne åpne seg mot stjernehimmelen var Observatoriet stedet der Norge skulle få sin nøyaktige adresse i verdensrommet. I 1847 kunne professor Christopher Hansteen bestemme den nøyaktige lengde- og breddegrad og samtidig fastsette når klokken var 12 formiddag. I MUSEUM besøker vi den nyrestaurerte bygningen og universitetslektor i matematikk, Nils Voje Johansen forteller om professor Hansteens mangslungne virksomhet. Norges Geografiske Oppmåling etablert, Justervesenet kom i gang og hans assistent Henrik Mohn ble den første direktør for Meteorologisk institutt. Med Bjørn Vidar Johansen fra Museum for universitets- og vitenskapshistorie på Blindern. Dette programmet er en del av MUSEUMs serie om 200-års jubiléet til Universitetet i Oslo og ble sendt første gang i april 2011. Programleder Øyvind Arntsen.

Spillet om Danmark og Norge
10. januar 2014 kl. 11.30
Grunnlovsjubileet : – Vi har lett for å bli litt for nærsynte her i Norge, sier direktør Olav Aaraas på Norsk Folkemuseum. 1814 handler om mer enn Eidsvollsmennene, enige og tro til Dovre faller og alt vi gjorde her hjemme, sier han. I den nye utstillingen «Spillet om Danmark og Norge» har Folkemuseet samarbeidet med Det nationalhistoriske museum i Danmark. Både tiden før og etter 1814 blir belyst og «mirakelåret» settes inn i en Europeisk sammenheng med Napoleonskrigene som bakteppe. Vi følger forholdet mellom Danmark og Norge helt frem til 1905, da vi valgte en dansk prins til konge i det nye, frie Norge, sier Olav Aaraas. I programmet hører vi også Monica Mørch, Mette Skougaard og Jan Romsaas. Sendt første gang 11/1 2014. Programleder Øyvind Arntsen.

Slaget om Norge
13. desember 2013 kl. 11.00
– Leve det frie Norge ! Dette var kampropet da 15 000 danske elitropper forsøkte å stanse Karl Johans Nordarmé som rykket fram gjennom Schleswig-Holstein i desember 1813. Flere steder langs grenseelven Eideren kom det til heftige trefinger, men danskene måtte trekke seg tilbake. -Hele grunnlaget for Kielertraktaten og alt som senere skjedde i Norge ble avgjort her, i slagene ved Bornhøvd og Sehested, sier militærhistoriker Trond Svandal. Programmet sendt første gang i 2010.

Svensk krigsbytte fra 1814
24. mai 2013 kl. 12.00
Etter krigen i 1814 ble Østfold okkupert av svenske styrker til mars/pril 1815. Festningen i Fredrikstad og Fredriksten Festning i Halden ble overtatt av svenske offiserer og husarer. Da de dro tok de med seg en rekke norske faner, noen kanoner og andre trofeer som krigsbytte. Fanene ble hengt opp under taket i Ridderholmskyrkan i Stockholm. Nå har Armémuseum og Østfoldmuseene blitt enige om å tilbakeføre noe av krigsbyttet, blant annet fire faner, til en jubileumsutstilling på Fredriksten og i Fredrikstad i 2014. I MUSEUM forteller Armémuseets chef, Eva-Sofi Ernstell og intendant Karin Tetteris. Fra Østfoldmuseene Tor Ulsnæs.

Korrupte grunnlovsfedre
22. februar 2013 kl. 13.25
Blant de 112 representantene på Eidsvold i 1814 har to navn steget fram fra glemselen : Amtmann Claus Bendeke fra Hedemark og Byfogd Andreas Michael Heiberg fra Fredrikstad. Deres lakksegl og signatur har fått plass på Stortingets plakat for Grunnlovsjubileet. Begge var så korrupte som dagen var lang og den ene tok livet av seg da kontrollen kom. I MUSEUM forteller historikerne Trond Svandal, Martin Nordhagen Ottosen og Ola Teige om kassamangel, korrupsjon og svindel i årene før og etter 1814. Vi får også høre litt om livene til de to korrupte grunnlovsfedrene som nå pryder plakaten. Sendt første gang 23/2 2013.

Den første Stortingssalen
9. november 2012 kl. 11.00
I noen hektiske uker høsten 1814 fikk det nye Stortinget sin ilddåp. Med stort tidspress fra Karl Johan måtte grunnloven forandres og kongen avsettes. Men hvor skulle Stortinget møtes ? I MUSEUM i dag får vi høre historien om den aller første Stortingssalen. Og hvem var egentlig «Folket» i 1814 ? Med Monica Mørch, Øystein Rian, Tore Pryser og Marthe Hommerstad.

Folkeslaget i Leipzig 1813
27. juli 2012 kl. 12.00
Hele Europa var i full forandring under Napoleonskrigene tidlig på 1800-tallet og ikke minst Norges skjebne ble beseglet i et av de største slagene på europeisk jord : Folkeslaget i Leizig i 1813. Hvordan det henger sammen får du vite mer om i denne utgaven av MUSEUM, som vi sendte første gangt i 2007. Med : Karl Jacob Skarstein, Stefan Poser og programleder Øyvind Arntsen.

Mirakelåret 1814
25. mai 2012 kl. 13.20
– 1814 for Danmark var det største tapet den danske nasjon noensinne har opplevd. Men etter den store skilsmissen fortsatte København å være et kulturelt sentrum for Norge helt til 1905. Det sier den danske historiker Rasmus Glenthøj, som i MUSEUM presenterer nye tanker om det som skjedde i «mirakelåret» 1814 . Vi møter også historikerne Morten Nordhagen Ottosen, Roald Berg og Øystein Sørensen, som alle deltok på en stor historikerkonferanse i København nylig. En av de nye tankene som setter fullt flomlys på «400-årig natten» er følgende : Danmark-Norge var det reneste paradis og et forbilde for resten av Europa. Her oppe hadde vi funnet nøkkelen til fred og et lykkelig styresett. Slik var oppfatningen både i Danmark og Norge. Ingen ville skilles, men Kielertraktaten og Napoleonskrigene tvang adskillesen på oss.

Det rene, norske flagg
16. mai 2012 kl. 12.00
”TRIKOLOREN” kalte Wergeland sitt forslag til nytt, norsk flagg i 1821. Og barnetog med flagg, det var noe Bjørnson så i USA og tok med seg hjem. Dette og mange andre historier om hvorfor det norske flagget ser ut som gjør, er innholdet i kveldens utgave av MUSEUM. Med Ole Kristian Grimnes, Lars Roede, Øystein Imsen, Ånund Brottveit, Jonas Frykman og Einar Gerhardsen i arkiv. Ikke musikk i podkastversjonen. Sendt 17.mai 2012.

Samfunn i krig. Norden 1808
16. mars 2012 kl. 14.10
Kanskje er ikke Grunnloven og selvstendighetstanken fra 1814 så unik som vi ofte tror. I MUSEUM i dag skal det handle om stormaktspolitikk i Europa for 200 år siden og krigen som ingen ville ha , – i 1808. Med historiker Morten Nordhagen Ottosen fra IAKH ved Universitetet i Oslo. Vi hører også Odd Arvid Storsveen og Trond Svandal fortelle om 1814-prosjektet og krigen mellom Norge og Sverige i 1808 og 1809,- «krigen ingen ville ha».

Finanskrise 1814
8. august 2011 kl. 16.05
Det er kanskje til liten trøst for dem som er rammet av dagens finanskrise, men for 200 år siden ble Norge rystet av en finanskrise som får våre dagers problemer til å blekne. I 1814 var den nye, norske staten fullstendig konkurs , med hyperinflasjon, voldsom prisstigning og et pengevesen helt ute av kontroll. I MUSEUM får du en historie om 1814 som er fri for jubel og hurra. Programmet ble sendt første gang i 2008 og det er førsteamanuensis Camilla Brautaset og professor Ståle Dyrvik fra Universitetet i Bergen som forteller.

Den første 17de mai bauta
13. mai 2011 kl. 15.30
På en sentral høyde i Snåsa kommune står en bauta i et nyryddet amfi omgitt av barskog. På folkemunne kalles den 17. maisteinen. En tre meter høy, enkel kleberstein med inskripsjonen ”17 de maji ” på en slipt flate. – Dette er landets eldste 17. mai-monument, sier forlagsredaktør og lokalhistoriker Arnt-Erik Selliaas. Han er utflyttet snåsning og har forsket mye på denne merkverdige bautaen. I MUSEUM forteller han om opphavsmannen, Ole Rynning. Sønn av sognepresten på Snåsa, Jens Rynning. I 1829 reiste Ole til Christiania for å studere og var til stede ved Henrik Wergelands flammende tale under avdukingen av Krogh-støtten i Christiania i 1833. Unionen var tidens hete tema og talen inspirerte Ole Rynning sterkt. Etter hjemkomsten til Snåsa samme år, begynte han som lærer og drev søndagsskole. Ikke søndagsskole i kristen tradisjon, men undervisning av unge mennesker i bygda. De lærte regning, historie og flere andre fag. Søndag 17. mai 1835, mens faren forrettet ved høymessen i kirken like ved, strevde Ole Rynning og elevene hans med å få 17.maisteinen på plass. Hvordan de feiret begivenheten, vet ingen. To år senere reiste han til Amerika og slo seg ned i Beaver Creek . Der døde han etter bare to år, men han rakk å skrive ”Amerikaboka” som ble en populær ”håndbok” for nordmenn som planla å emigrere til USA. I MUSEUM møter vi også den landskjente Joralf Gjerstad. Han er sterkt opptatt av Ole Rynning og har blant annet skrevet en lokalhistorisk bok om utvandringen fra Snåsa til USA. Gjerstad har brakt steinen fram i lyset i og mener denne spesielle 17.de mai bautaen bør få hele landets oppmerksomhet. Programmet er laget av Jan Henrik Ihlebæk.

Norges adresse i verden
29. april 2011 kl. 14.30
I et Christiania ennå uten Karl Johans gate og med det nye universitetet i leide lokaler i Kvadraturen var det et staselig bygg som reiste seg langt utenfor byens lys og larm på høydedraget mellom Drammensveien og Hjortneskaia i 1830-årene. Som et tempel for den nye naturvitenskapen, med sinnrike apparater og en kuppel som kunne åpne seg mot stjernehimmelen var Det astronomiske Observatorium stedet der Norge skulle få sin nøyaktige adresse i verden. Professor Christopher Hansteen arbeidet i mer enn 15 år med å bestemme meridianrommets nøyaktige lengde- og breddegrad, og i 1847 var jobben gjort. Nå kunne han heise opp en rund ball på en stang på toppen av bygget og senke den nøyaktig klokken 12 formiddag. Denne tidsballen var helt fram til 1920-årene signalet alle stilte sine kronometre etter, ikke minst skipene på havnen. I MUSEUM besøker vi den nyrestaurerte bygningen og universitetslektor i matematikk, Nils Voje Johansen forteller om professor Hansteens mangslungne virksomhet. Under hans ledelse ble Norges Geografiske Oppmåling etablert, Justervesenet kom i gang og hans assistent Henrik Mohn ble den første direktør for Meteorologisk institutt. Christopher Hansteen gjennomførte også .en to år lang ekspedisjon til Sibir for å lete etter den magnetiske nordpol. Bjørn Vidar Johansen fra Museum for universitets- og vitenskapshistorie på Blindern forteller om restaureringen av den aller eldste bygningen til Universitetet i Oslo. Dette programmet er en del av MUSEUMs serie om 200-års jubileet til Universitetet i Oslo.

Eidsvoll i rødt, sort og hvitt
11. mars 2011 kl. 14.50
Hvordan så det egentlig ut på Eidsvoll i de berømte maidagene for 200 år siden ? I MUSEUM i dag får vi høre at tidligere restaureringer har laget en Husflidskulisse med farger og møbler som slett ikke var der på Carsten Ankers tid. Nå skal Eidsvoll igjen bli et fransk adelspalé a la København 1814.Eidsvoll var et fransk adelspalé i Københavnsk tapning , sier Geir Thomas Risåsen, som har funnet fram til den eksakte fargepaletten fra 1814 : Fiolett, oransje, gult, grønt, grått og sort. – Hvis tidligere omgjøringer prøvde å fornorske, er vårt mål å fordanske Eidsvollsbygningen, sier Risåsen. En av de virkelig store forandringene finner sted i Rikssalen, som de fleste har et inntrykk av fra for eksempel maleriet i Stortinget. – Det blir helt annerledes når vi åpner til grunnlovsjubileet i 2014, sier Risåsen. På veggene var det hvit bakgrunn for en maleteknikk som har sprutet sorte og røde prikker utover fra gulv til tak. Splattermalingen ga en flott bakgrunn for Carsten Ankers mange malerier. I dette programmet møter vi også direktør Erik Jondell, konservator Kristin Solberg fra NIKU og prosjektleder Peter Moltke-Hansen fra Statsbygg.

Den opprinnelige Stortingsssalen
27. november 2010 kl. 16.55
Kort ekstraprogram. Den opprinnelige Stortingssalen var et av auditoriene i Christiania Katedralskole. Der møtte kronprins Karl Johan de valgte representantene og der foregikk mange viktige avstemninger før den nye Stortingsbygningen sto ferdig i 1866. Inspirert av rene linjer fra antikken og et fargevalg i lyse toner, avviker den opprinnelige salen så mye som overhodet mulig fra de tunge, røde fargene og den nasjonalromantiske stilen med dragehoder og ornamenter. Det er Torgeir Kjos og Olav Aaraas som forteller om den originale Stortingsssalen på Norsk Folkemuseum. Se også programmet «Bak stengte dører på Folkemuseet».

Siste skudd i 1814
24. september 2010 kl. 16.15
En så godt som glemt krig. – Merkelig, siden den var så viktig for hele 1814-historien, sier historiker Trond Svandal i MUSEUM . Dette er siste del av fortellingen om Felttoget i august 1814. I en knipetangsmanøver med både hær og marine angrep kronprins Karl Johan fra Fredriksten via Fredrikstad til skogsområdene i Østfold. Det hele var over på to-tre uker i august 1814, men ved flere av slagstedene slo den norske hæren angrepene tilbake. I forrige program fortalte historiker Trond Svandal om det blodige slaget i øsende regnvær ved Langnes skanse utenfor Askim. Denne gang får vi høre om hvordan Karl Johans senile adoptivfar, kong Carl XIII, fryder seg over kanontordenen på reden utenfor Fredrikstad festning. Det tar bare noen timer før festningen faller, og med den alle norske magasinene. – Bakeriet hadde en kapasitet på tre tusen store rugbrød pr dag, sier doktorgradsstipendiat Trond Svandal, som forteller at Karl Johan og hans sønn Oscar innlosjerer seg i kommandantboligen og lar hele den norske garnisonen marsjere pent ut. Mens den svenske hæren langsomt presser de norske styrkene bak Glommalinjen foregår de politiske sonderingene. – Karl Johan setter hardt mot hardt den 14.august, i slaget ved Kjølberg bru. De svenske troppene blir ferget over en sideelv til Glomma under tung beskytning, og driver nordmennene ut av stillingene. – På jordene her faller de siste skuddene i 1814, for øvrig siste gang Sverige er innblandet i krigshandlinger, sier Svandal. Allerede samme kveld undertegnes en våpenhvileavtale, kjent som Mossekonvensjonen. Kampene var ikke forgjeves, sier Svandal, som peker på at den endelige fredsavtalen med Norge ble mye bedre enn Kielertraktaten. – Norge ble ikke erobret. 17.mai-grunnloven blir anerkjent og Norge får en egen konstitusjon. Vi går inn i personalunionen som en egen stat. Og det er takket være motstanden i august 1814, sier Svandal.

Kielerfreden – del 1
17. september 2010 kl. 20.04
Kronprins Frederik av Hessen reiste direkte fra Christiania og jobben som stattholder til fronten i søndre del av Jylland. I mai 1813 ledet han 10.000 danske soldater mot den fremrykkende Karl Johan, som var på vei mot Kiel etter seieren ved folkeslaget i Leipzig. Danskene hadde hjelp av en fransk hærstyrke, ledet av general Frederik Antoine Lallemand. Etter flere mindre trefninger syd for Kiel, trakk de danske og franske troppene seg tilbake til grenseelven Eideren. Karl Johan okkuperte Kiel, hovedstaden i Schleswig Holstein, som på den tiden var en del av den Danske helstaten. Hans krav var at den danske kong Fredrik den 6 skulle komme til huset det Buchwaldsche Hof for forhandlinger. Danskekongen holdt seg på Fyn med 30.000 soldater, og lot Hessen og Lallemand kjempe mot Nordarmeen. Det ble flere trefninger ved Sehested og Rendsborg, men den 10. desember 1813 ble det våpenhvile. Danskene kjempet for Norge, og for å hindre at ”denne delen av fedrelandet” falt i hendene på ”den herskesyke greven av Pontecorvo”. I MUSEUM fortelles historien om dette lite kjente felttoget og om huset Buchwaldsche Hof i Kiel hvor forhandlingene fant sted. Sendt januar 2007.Med Ruth Hemsta og amanuensis Odd Arvid Storsveen fra Universitetet i Oslo.

Slaget ved Langnes Skanse
17. september 2010 kl. 14.50
Mer enn tusen norske soldater fra Valdres og Opplandene lå klar med sine 8 kanoner og skarpskyttere ved Langnes skanse i Østfold den 8.august 1814. Hele vinteren 1813 og våren 1814 hadde dette neset ut i Glomma blitt forskanset, med oppgravde voller og et palisadeverk. På en høy kolle sto kanonene og bak stillingene var det bygget en pontongbru for retrett over Glomma. På Hafslund hovedgård ledet generalløytnant Bernhard Ditlef von Staffeldt den norske overkommandoen, og plasserte ut den norske hæren foran den såkalte ”Glommalinjen” som var den vedtatte forsvarsplanen i den unge nasjonen. Da kampene brøt ut midt på natten var det et overhendig regnvær, så svenskene som stormet batteriåsen hadde problemer med å fyre svartkruttet i sine musketter. Kardeskene fra de norske kanonene feide angrepet tilbake og gjorde stor skadde på de svenske stillingene. Men så våknet kong Christian Frederik på Spydeberg prestegård noen kilometer unna. Han red ned til skansen og beordret full retrett. – Alt for mye blod spillet på mine vegne, sa han. – Nei, konge, alt for lite, var svaret fra soldatene. I MUSEUM forteller historiker Trond Svandal om militær taktikk, forberedelser og slagets gang . Vi besøker også restene etter de forlatte skansene på Langnes, bare noen hundre meter fra Fossum bru, hvor et av de største slagene sto under felttoget i april 1940.

Universitetet på Tøyen
27. august 2010 kl. 14.55
Da det endelig ble bestemt at Norge skulle få sitt første universitet, var det Bergverksseminaret på Kongsberg som ble valgt i 1811. Der var allerede den naturvitenskapelige undervisningen i gang, men ganske snart ble planene om utbygging skrinlagt. ”Kongsberg har en høyst melankolsk beliggenhet, uegnet for studenter” , mente man i København. Dermed kjøpte kong Frederik VI den adelige setegården Tøyen, langt ute på landet utenfor Christiania. Her var det mulig å innkvartere de syv professorene, anlegge Botanisk have og dyrke opp løkkene som en del av den professorale gasje. I MUSEUM forteller Bjørn Vidar Johansen fra Museum for universitets og vitenskapshistorie om de første årene av Universitetets 200 år lange historie. Selv om man leide midlertidige lokaler i Kvadaturen, og de kjente bygningene ved Karl Johan ble bygget i 1850-årene, forlot man aldri planene om å satse på Tøyen. – Helt fram til 1910 var planene klare for utvidelser på Tøyen, sier Johansen. I MUSEUM tar Johansen oss med til loftet på Zoologisk Museum, hvor det finnes unike glassplater med fotografier og gjenstander som ble vist fram i de aller første utstillingene i Oslo sentrum. – Tusenvis av mennesker strømmet til de eksotiske utstillingene i Zoologisk museum og Oldsaksamlingen i 1880-årene, sier Johansen. Historiker Anne Vaalund fra MUV forteller også om fotoutstillingen ”Universitetsliv”, som blant annet viser bilder fra ”klassekampen i fotball” på universitetsplassen på 1960-tallet. Konservative mot sosialister.

Christian August – glemt nasjonalhelt
5. juni 2010 kl. 20.46
Nøyaktig på 200-års dagen for hans dramatiske død avduket Dronning Sonja det nyrestaurerte monumentet over Christian August i Paradisbukta ved Huk på Bygdøy den 28.mai. Mannen som i sin samtid var den mest populære person i hele Norden, og som så for seg at han personlig skulle samle de tre riker til en forbundsstat under samme konge, er i dag så godt som ukjent. Da han falt av hesten og døde i 1810 var han svensk kronprins og det brøt ut tumulter og kaos i Stockholm under hans gravferd. Som en av prinsene i adelsfamilien Sønderborg-Augustenborg i Schleswig Holstein kunne Christian August ha gjort karriere ved det danske hoff, men isteden ble han kommandant på Fredriksten Festning i 1803, hvor han etter eget utsagn fant tiden nokså lang. Alt forandret seg da Danmark-Norge kom i krig med England i 1807. Norge ble isolert og Christian August ble utnevnt til sjef for den norske regjeringskommisjonen. I praksis var han både ”statsminister” og øverstkommanderende. Svenskene angrep i 1808, men Christian August slo svenskene i tre slag, ved Toverud, Trangen og Prestebakke. Christian August ble norsk nasjonalhelt. Da det brøt ut revolusjon i Sverige og Gustav IV Adolf ble tvunget i eksil, fikk den norske statsminister og seierrike general tilbud om å bli svensk kronprins. Han takket ja, med den hensikt å forsøke å samle Norden under den danske kong Fredrik VI. – Hadde han ikke fått slag og falt av hesten etter bare fire måneder i Sverige, ville det aldri ha blitt noe Karl Johan og 1814, sier doktorgradsstipendiat Morten Nordhagen Ottosen fra Universitetet i Oslo.

Legg igjen en kommentar

Filed under Dansk historie, Digital historiefortelling, Europahistorie, Historie, Historieformidling, Historiesyn, Norsk historie, Podcasts

Aschehougs Verdenshistorie på nb.no

 

 

 1. Randi Håland og Gunnar Håland I begynnelsen: fra de første mennesker til de første sivilisasjoner 1982 ISBN 82-03-10585-8
 2. Rudi Thomsen Høykulturer tar form: 1200-200 f.Kr. 1983 ISBN 82-03-10586-6
 3. Patrick Bruun Asia møter Europa: 200 f.Kr. – 500 e.Kr. 1983 ISBN 82-03-10587-4
 4. Erik Gunnes Religioner på marsj: 500-1000 1983 ISBN 82-03-10588-2
 5. Knut Helle Nomadefolk og høykulturer: 1000-1300 1984 ISBN 82-03-10589-0
 6. Kåre Lunden Europa i krise: 1300-1500 1984 ISBN 82-03-10590-4
 7. Niels Steensgaard Verden på oppdagelsenes tid: 1350-1500 1984 ISBN 82-03-10593-9
 8. Kurt Ågren Et nytt Europa: 1500-1750 1985 ISBN 82-03-10592-0
 9. Niels Steensgaard Verdensmarked og kulturmøter: 1500-1750 1985 ISBN 82-03-10593-9
 10. Kåre Tønnesson To revolusjoner: 1750-1815 1985 ISBN 82-03-10594-7
 11. Lars-Arne Norborg Det sterke Europa: 1815-1870 1986 ISBN 82-03-10595-5
 12. Jarle Simensen Vesten erobrer verden 1870-1914 1986 ISBN 82-03-10596-3
 13. Henning Poulsen Fra krig til krig, 1914-1945 1982 ISBN 82-03-10597-1
 14. Bo Huldt Tre verdener: 1945-1965 1982 ISBN 82-03-10599-8
 15. Sven Tägil Mot en usikker fremtid: 1965-1985 1986 ISBN 82-03-10600-5
 16. Jarle Simensen og Sven Tägil Verden forandres: 1985-1993 1993 ISBN 82-03-16603-2

 

1

I begynnelsen : fra de første mennesker til de første sivilisasjoner

Håland, Randi

Oslo : Aschehoug, 1982

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081404032

 

2

Høykulturer tar form : 1200-200 f.Kr

Thomsen, Rudi

Oslo : Aschehoug, 1999

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008091100038

 

3

Asia møter Europa : 200 f. Kr-500 e. Kr

Bruun, Patrick

Oslo : Aschehoug, 2000

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008102404028

 

4

Religioner på marsj : 500-1000

Gunnes, Erik

Oslo : Aschehoug, 2000

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120904054

 

5

Nomadefolk og sivilisasjoner : 1000-1300

Helle, Knut

Oslo : Aschehoug, 2000

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120904072

 

6

Europa i krise: 1300-1500

Lunden, Kåre

Oslo : Aschehoug, 2000

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008102700022

 

7

Verden på oppdagelsenes tid : 1350-1500

Steensgaard, Niels

Oslo : Aschehoug, 1984

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008102700022

 

8

Et nytt Europa : 1500-1750

Ågren, Kurt

Oslo : Aschehoug, 2000

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008103004004

 

9

Verdensmarked og kulturmøter : 1500-1750

Steensgaard, Niels

Oslo : Aschehoug, 1985

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008060400177

 

10

To revolusjoner : 1750-1815

Tønnesson, Kåre

Oslo : Aschehoug, 1985

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008060400183

 

11

Det sterke Europa : 1815-1870

Norborg, Lars-Arne

Oslo : Aschehoug, 1986

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348006

 

12

Vesten erobrer verden 1870-1914

Simensen, Jarle

Oslo : Aschehoug, 1986

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008061000017

 

13

Fra krig til krig, 1914-1945

Poulsen, Henning

Oslo : Aschehoug, 1982

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008053000004

 

14

Tre verdener : 1945-1965

Huldt, Bo

Oslo : Aschehoug, 1982

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008053000002

 

15

Mot en usikker fremtid : 1965-1985

Tägil, Sven

Oslo : Aschehoug, 1986

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052706049

 

16

Verden forandres : 1985-1993

Simensen, Jarle

Oslo : Aschehoug, 1993

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112904020

Legg igjen en kommentar

Filed under 1. Verdenskrigen, 1800-tallet, 2. Verdenskrig, Antikken, Europahistorie, Politisk historie, Renessansen, Romerriket, Verdenshistorie

Gratis kurser om Første Verdenskrig høsten 2014

Høsten 2014 starter der opp 4 stk 3-ukers MOOC kurser om den Første Verdenskrigen på FutureLearn. Kursene er et samarbeid mellom University of Birmingham og BBC.

De ser veldig interessante ut!

Du vil kunne finne dem her:

 

«World War 1 – Paris 1919 – New World Order?»

Kurset starter 13. oktober 2014. Varighet 3 uker.

https://www.futurelearn.com/courses/ww1-new-world-order

Beskrivelse:

The Paris Peace Conference of 1919 ended a Great War, but it also designed the post-war future. In 1919, world leaders assembled in Paris redrew the map of the world, partitioned and created countries, and ushered in a new era of international relations. The naivety of the peace-makers of 1919 has been justly criticised. However, in setting up a permanent ‘world organisation’, the League of Nations, they changed the management of world affairs forever…

Produced in collaboration with the BBC, this three-week course will let you retrace the steps of those who took those momentous decisions almost a century ago. You’ll have a chance to assess how, over the past century, world organisations (first the League of Nations, then the United Nations) have become a forum for international cooperation. And you’ll be encouraged to debate many of the issues that have vexed international politics since then.

 

«World War 1 – Aviation Comes of Age».

Kurset starter 20. oktober 2014. Varighet 3 uker.

https://www.futurelearn.com/courses/ww1-aviation

Beskrivelse:

This course will investigate how the early days of aviation gripped the imagination of the general public, galvanised industry and excited far-sighted members of the military.

Aviation evolved rapidly during World War 1 with modern and more effective aircraft soon replacing the very basic machines that took to the skies in 1914.

By the end of war, air power wasn’t just being used for reconnaissance but in ways that are still recognisable today. When the war was over aviation had truly come of age with the opening of mail routes, exploration and record setting exploits.

Produced in collaboration with the BBC and filmed at the Royal Air Force Museum at Hendon this course draws on first –hand interviews from the BBC archive and archival material from the RAF Museum and will look at how this came about and explore the many myths that have arisen.

 

World War 1 – Changing Faces of Heroism». 

Kurset starter 20. oktober 2014. Varighet 3 uker.

https://www.futurelearn.com/courses/ww1-heroism

Beskrivelse:

Did the First World War make heroism meaningless or was it the conflict that gave it the most meaning?  We’ve designed this course in partnership with the BBC to help you explore, discuss and challenge the ways in which First World War heroism has been remembered. Our experts will take you through the changing British, French and German views of heroism and discuss important similarities and differences.

Through discussion and analysis of art, literature, film and television, guided by our experts, you will explore the portrayals of heroism before, during and after the war. Drawing on rarely seen archive you will be curating a mini exhibition, exploring a war memorial and writing a review of a representation of war.

Together we will examine the changing faces of heroism from distant figureheads and brave warriors to the ordinary ‘Tommy’ and front-line nurses. The emergence of alternative hero figures, including anti-war campaigners and vulnerable, shell shocked soldiers, is also covered. We hope you will join the University of Leeds and the BBC in a fascinating reflection on the place of heroism, in the centenary commemorations of the First World War.

 

«World War 1 – Trauma and Memory»

Kurset starter 3. november 2014. Varighet 3 uker.

 [https://www.futurelearn.com/courses/ww1-trauma](https://www.futurelearn.com/courses/ww1-trauma)
Beskrivelse:
2014 marks the centennial year of the beginning of the First World War. The war began in the Balkans, but it soon spread to become a European conflict, and developed into a world war. It was a war of unprecedented scale and brutality, with countless casualties. It also left a poisonous legacy for the 20th century and beyond, and many of the issues that were left unresolved in 1918 would lead to another world war in 1939. 1914-1918 was a period in history that has proved provocative and culturally resonant for the last hundred years.You will study the subject of physical and mental trauma, its treatments and its representation. You will focus not only on the trauma experienced by combatants but also the effects of the First World War on civilian populations. In this three-week course, you will discover just how devastating the effects of the First World War were in terms of casualties across the many combatant nations and look in depth at the problem of ‘shell shock’ and how deeply it affected the lives of those who lived through it. You will also develop the skills to carry out your own independent research.

The war was not only experienced on the battlefield, however, and you’ll explore the many and varied ways in which civilians’ lives were affected by it, for example in the way combatant casualties affected the lives of loved ones who were left behind.

Finally, you’ll be looking at how the trauma of the First World War has been depicted in art and literature and see what has been learned from the past in the modern day treatment of combat stress reactions and PTSD.

This course has been produced in collaboration with the BBC, using archive material you will see how representations of trauma have changed over the years.

 

Legg igjen en kommentar

Filed under 1. Verdenskrigen, Europahistorie, Historie, Historiske kilder, MOOCs, Nettforelesninger, Politisk historie, Teknologihistorie, Verdenshistorie

Gratis tilgjengelig litteratur om den 1. verdenskrigen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside

Hambro, C.J., 1958: «Under den første verdenskrig»
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007030901055

Christensen, Chr. A.R., 1961: Fra verdenskrig til verdenskrig
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041801008

Lundgreen-Nielsen, Kay, 1982: Den første verdenskrig 1914-18
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013060408012

Ording, Arne, 1953: Den første verdenskrig og etterkrigstiden til 1924
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008050804074

Palme, Sven Ulric 1958: Kameraet forteller historie : fra Krimkrigen til Første verdenskrig
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007030201059

Greve, Tim, 1985: Verdenskrig
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071600057

Cohn, Einar, 1928: Danmark under den store Krig : en økonomisk Oversigt
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021506023

Coldevin, Axel, 1965: Kartbok i historie : folkeskolen
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022305100

Cru, Jean Norton, 1931: Vidnesbyrd om krigen
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011040706080

Schnitler, Gudmund, 1924: Verdenskrigen : 1914-1918
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006081000046

Winter, J.M. 1993: En verden går under 1914-1918
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070608011

Torbacke, Jarl, 1986: Den store katastrofe
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071705154

Christensen, Chr. A.R., 1988: De store krigene
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014052008028

Legg igjen en kommentar

Filed under Historie, Historisk litteratur, Historiske perioder, Politisk historie, Verdenshistorie

Historiske forelesninger på nettet – ikke MOOCs

Ikke MOOCs

Norske:

«1848 – En fortidsoddysè»  Del 1   Del 2

«Mord i Stavanger – benådning i Roma»

NRK: Museum (mange emner og mange podcaster)

Youtube-samling av Andrew Thomas: https://www.youtube.com/user/historyandphilosophy

Danske:

Danskerne Akademi: http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Filosofi_Tro_Historie/

Svenske:

Engelsk-språklige:

Open Yale Courses: http://oyc.yale.edu/

Ted Talks – historie: http://www.ted.com/talks/browse?topics[]=history&sort=newest

Khan Academy – history (flere emner): https://www.youtube.com/playlist?list=PLAC6B9F15C835224C

«History of the World Since 1500 CE» – forelesningsrekke fraColumbia University: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0F20231852519BBC og https://www.youtube.com/playlist?list=PL49C7AA14331CFEF3

NOVA – Ancient worlds: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtiOgIRVt407UR3tmyRExV-OpY83DugG3

Betalingskurser på engelsk:

The Great Courses: http://www.thegreatcourses.com/

Legg igjen en kommentar

Filed under 1800-tallet, 2. Verdenskrig, Antikken, Antropologi, Antropologi, Arkeologi, Arkitekturhistorie, Økonomisk historie, Bronsealder, Dansk historie, Den kalde krigen, Det gamle Hellas, Europahistorie, Historie, Historieformidling, Historiske perioder, Jernalder, Kinas historie, Kunsthistorie, Middelalderen, Moderne tid, Nasjonalhistorie, Nettforelesninger, Norsk historie, Politisk historie, Renessansen, Romerriket, steinalder, Svensk historie, Teknologihistorie, Verdenshistorie, Vikingetid, Vitenskapshistorie

Göbekli Tepe – stedet som vendte opp ned på vår viten

Göbekli Tepe er en arkeologisk lokalitet i nåtidens Tyrkia mellom Tigris og Eufrat. Det er en Stonehenge lignende struktur som til forskernes overraskelse viste seg å være fra 9000 år BC. Det betyr at det var folk fra såkalte jeger-samler samfunn, som har bygget opp stedet. Avisen The Newyorker har en god og velskrevet artikkel om et besøk på lokaliteten.

Göbekli Tepe er den lokaliteten som har overbevist forskerne om at det vi trodde om folk før agerbruket innførsel ikke passer i det hele tatt. Det er ennå ikke funnet noen spor etter bosettelse.

gobekli-tepe3

Figur. 2
En annen av de T-formede steinene ved Göbekli Tepe.
Kilde: http://www.ancient-wisdom.co.uk/Images/countries/Turkish%20pics/gobeklistatue2.jpg

Det er ikke mye vi vet om disse samfunnene, men Göbekli Tepe gir likevel mulighet for å forestille seg hvordan stedet ble brukt: et religiøst samlingsplass for mennesker i et stort område.  National Geographic har lagt noen fine rekonstruksjonsbilder av lokaliteten (Fig 1) og de viser at det teknologiske nivået måtte være ganske høyt. De store steinene som ligner store T’er veier opp til 2000 kg.

Stedet ble i ca 8200 år BC dekket med jord etter at det hadde vært i bruk gjennom mange hundred år. Årsaken til dette spekulerer forskerne på, men en av hypotesene koples til at det var omtrent det samme tidspunktet at agerbruket bredte seg i området, så kanskje de ble trengt bort?

De t-formede steinene står inne i store oppbygde sirkler, som er 10-30 meter i diameter. De er det mest iøynefallende ved lokaliteten. Mange av dem er dekorerte med piktogrammer av dyr og menn (ingen kvinnlige figurer!) av høy kunsterisk utførsel (Fig 2). De fleste av figurenme er dyre-figurer.

I dag ligger området omkring göbekli Tepe er tørt og goldt område, men for mange tusen år siden var det er frodigt og fruktbart område – tett på det området vi populært kaller sivilisasjonenes vugge.

Position Google maps

Figur 3

Legg igjen en kommentar

Filed under Arkeologi, Europahistorie, steinalder, Utgravning

Gode og dårlige nyheter om utforskningen av våre gamle sivilisasjoner

Det er krig i Syria og det er en tragedie med de enorme tap av menneskeliv. Det skjer samtidig et tap av kulturminner og det kommer til å påvirke fremtidens arkeologiske utforskninger, for når krigen er slutt blir det fokus på å redde restene av kulturarven i Syria – både bygninger, gamle ruiner og museer. Arkeologerne har fortrinnsvis flyttet til det nordlige Irak med dere utgravninger og spørsmål, forteller Mette Marie Hald, som er museumsinspektør ved det danske National museet i en artikkel i Politiken.

Det er også gode nyheter: For første gang er det funnet en bestemt type romersk figur i Danmark – en av de fordrukne. Og den var tett på ikke å bli tatt på alvor da den så for ny ut! Les mer om dette på Politiken.dk

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Antikken, Arkeologi, Dansk historie, Europahistorie, Museum, Romerriket

Google Map med arkitektoniske perler i Roma

Så har jeg produsert et kart med antikke ruiner i Roma

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Antikken, Arkitekturhistorie, Europahistorie, HGIS, Historisk verktøy, IKT, MOOCs, Romerriket

Herculaneum

Jeg håper på å reise til området rundt Napoli i løpet av mai 2014. Som tørrtrening har jeg begynt å lage kart og innhente informasjon om de lokaliteter, som jeg håper vi skal besøke. Jeg vet fra tidligere ruin besøk, at du må vite for å kunne se…

Herculaneum er en av de utgravinger som jeg bare må få med meg. Så her er kartet som jeg har lagt i dag. Jeg håper at det kommer til å utvikle seg.

Legg igjen en kommentar

Filed under Antikken, Arkeologi, Arkitekturhistorie, Digital historiefortelling, Europahistorie, HGIS, Historie, Historie-turisme, Historieformidling, IKT, Kunsthistorie, Museum, Romerriket, Utgravning

Cement lagt av ris i Kinas store mur…

Analyser av den sementen, som ble brukt under Ming dynastiet i bygningen av den store muren i Kina, har vist at det ble brukt ris til fremstillingen. Så ikke bare skulle Kina føde bygningsarbeiderne men også selve muren…

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/7785842/Great-Wall-of-Chinas-strength-comes-from-sticky-rice.html

20131217-063031.jpg
Ming dynastiet del av den store muren i Kina. Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Great_Wall_of_China_location_map.PNG

Legg igjen en kommentar

Filed under Arkeologi, Historie, Kinas historie, Teknologihistorie